Мисъл и воля, година I, бр. 1 – 8

печат
Започваме публикуването на архива „седмичника за култура, свобода и благосъстояние“ „Мисъл и воля“ на Г. Жечев. Той излиза в 5 годишнини и съдържа 149 броя. Списанието печата статии на български и чуждестранни автори като между тях се открояват имената на Франсиско Ферер, Жан Грав, П.Кропоткин, С. Фор, Л. Н. Толстой и др. Списанието е разделено на рубрики: “Книги”; “Хроника”; “Исторически календар”; “Енциклопедия” и “Бележник”.

Тук публикуваме от първи до осми брой.