Имунофили и кузофоби

От жълтите вестници ставало ясно, че най-известният човек в страната тези дни бил на прага на самоубийство. Възможно. Ако това се превърне във факт, Владимир Кузов ще бъде първата жертва на жълтата и по-жълтата преса. Потенциален самоубиец не заради или...

Спомени за Михаил Герджиков

59 години от смъртта на войводата анархист от Преображенското въстание Лефтер Мечев за пристигането на Михаил Герджиков в Малко Търново Анастас Спасов Разбойников за посещението на Михаил Герджиков в Бунархисар и за дейността му по време на Хуриета Димитър Катерински...

Бележки върху философията на анархизма

продължение от миналия брой » » » “вместо да твори, следвайки природата, човекът започнал да създава неща, противни и враждебни на човешката природа” Антифонт Философските доктрини на Хераклит и Демокрит са историческо въведение към разглеждането на развитието на анархическата философия...

Вълкът кожата си мени, но характера – никога

Колко мъдрост има в тази тъй позната народна поговорка, особено ако я отнесем към „държавната власт”, претърпяла много външни промени, които не са засегнали нейната същност и вълча природа. Веднъж монархическа, друг път републиканска, народнодемократическа, социалистическа, че и комунистическа, но...

Критика и контракритика: Анархизъм и други пречки по пътя към анархията

Не е нужно да се спираме и на всички известни наставки към анархизма – комунизъм, индивидуализъм и пр. В книгите всичко това е подробно описано. Много по-важно е да разберем защо днес не сме и на крачка по-близо до анархията...

Боб Блек: трудът трябва да се премахне

Кой е Боб Блек? Започнал да пише към края на 1970-те години, Боб Блек е един от първите, които защитават това, което днес се нарича “пост-лява анархия”. Неговият стил на писане е изразено агресивен, критикува много от „свещените крави” на...

Боб Блек и други досадни дребни недоразумения

В своите „Бележки за анархизма” Ноам Чомски цитира Октав Мирбо, който пише, че анархизмът има широк гръб и като хартията понася всичко, дори онези негови последователи, чиито деяния и смъртните врагове на анархизма не биха могли да надминат. Този цитат...

Корените на автономизма

продължение от миналия брой Автономното движение от 80-те години се задоволява с няколко лозунга и собствени мита като политическа програма. Неговата политика се определя по-скоро от отрицанието: никакви лидери, никаква организация, никакво представителство, никакво участие в политическата отговорност. То действа...

1 337 338 339 340 341 346