Анархистката колона Хуакин Пенина

печат
Колоната Хуакин Пенина е основана като специфична анархистка организация в средата на 2008 г. в град Росарио
Колоната Хуакин Пенина е основана като специфична анархистка организация в средата на 2008 г. в град Росарио

Колоната Хуакин Пенина е основана като специфична анархистка организация в средата на 2008 г. в град Росарио, провинция Санта Фе в Аржентина от анархисти от синдикатите, от учебните заведения и кварталите, поради необходимостта да имаме една идейна структура, в която да се подготвяме за теоретически и стратегически интервенции в различни събрания и медийни изяви, както и за да формиране идейно нови членове и да поддържаме връзки с другите анархистки организации в страната. Ние се борим против всяка власт: държавна, на капиталистите, на църквата или патриархалната в семейството. Ние се противопоставяме на всяко потисничество: на държавата над обществото, на капитала над труда, на мъжа над жената, на империализма над народите. Името Хуакин Пенина е в чест на убития през 1930 г. от диктатурата на Урибуру анархист, строителен работник от нашия град Росарио.
Като анархисти се придържаме по-конкретно към организираното течение с теоретици Михаил Бакунин и след него главно Ерико Малатеста. Това е течението, към което принадлежат Анархистката федерация на Рио де Жанейро и тази на Уругвай.
Като бойци, имащи една система от идеи, родени сред народа, признаваме необходимостта от идейна работа в обществото. Трябва да бъдем организирани и подготвени, за да извоюваме реални промени, за да се приближим до нашата основна цел – Социалната революция. Затова е нужно да вземем под внимание присъщите на капитализма противоречия, за да действаме за унищожението му в неговата утроба.
Да тръгваме винаги отдолу
Ние считаме за необходимо да поемем инициативата за непрекъсната организационна подготовка на народа отдолу, от базата. Като революционери анархисти разбираме под това създаването още днес на органи за участие на народа, в които ще се обединят всички негови социални искания; свикване на общи събрания на потиснатите и експлоатирани класи за разискване на насъщните му проблеми и колективно търсене на решението им; създаване на истински школи за формиране на революционери в контакт с реалността; провеждане на акции, в които ще се практикуват солидарността и анархистическите принципи, прокламирани от нашата идеология; хвърляне в народната почва на семената на утрешното общество, като започнем да трасираме още от днес революционното скъсване с официалния свят във всяка битка с него в която и ние се обучаваме.
Колоната разглежда като стратегически подходящи за тези цели синдикатите, кварталните организации, учениците, студентите, пенсионерите и други слоеве, за които още дискутираме.
Синдикалните организации
Синдикалните бойци на Колоната трябва да стимулират и динамизират групирането и организирането на своите приятелки и приятели на работните им места, като имат пред очите си перспективата за създаване на революционни синдикати отвъд хоризонта на ежедневните конфликти (тоест да не чакаме конфликтите и тогава да започнем създаването на синдикалната организация). Вземайки пример от опита на анархистката синдикална организация в Буенос Айрес, ние издигаме следните искания:
• общо повишение на заплатите при минимална заплата равна на „прага на бедността“;
• повишения на заплатите, изпреварващи инфлацията;
• 6-часов работен ден без намаляване на заплатите;
• уреждане на статута на всички работници, които днес работят на черно;
• борба срещу т. нар. „гъвкавост“, която ощетява работниците, както с нередовна заетост, така и с индивидуални заплати „според заслугите на всеки работещ“;
• зачитане от всеки капиталист на колективните трудови договори и на правото на свободно (по избор) присъединяване към даден синдикат, както и при посочването на делегати за договарянето;
• за единство на работническата класа и безработните, независимо от синдикалната им принадлежност, както и с неорганизираните синдикално.
Кварталните организации
Кварталните организации трябва да се конституират като социални, а не като политически актьори, за да отхвърлят ограниченията на днешната система чак до излизане вън от нейните рамки. В общините, чрез своите искания, инициативи и предлагани решения на здравните проблеми, на образованието, жилищния въпрос, труда, прехраната, общинската инфраструктура и културата, кварталните организации си поставят за задача да изместят административната намеса на държавата и на нейните местни общински органи с цел създаване кълновете на бъдещата бездържавна или още по-точно – антидържавна организация на обществото. Трансформиращата сила на това движение се разгъва паралелно с достигнатото ниво на съзнание и на „социализираните“ отношения, създадени вследствие развитието на настъпателните борби и издиганите искания на борещите се „низши класи“. За да дадем съдържание и мощ на тези искания и насочим борбите им към анархокомунизма, трябва да работим за формиране сред борещите се на следните революционни принципи: класово съзнание, равенство между участниците и премахване на всякакъв тип дискриминация.
Затова кварталните организации трябва да си завоюват реноме на истински народни организации, с необходимата сила, която да принуди „силните на деня“ да се съобразяват с нея и с издигнатите квартални искания. За целта участващите в нея анархисти трябва да се стремят към масовост и да я направят видима от всички чрез пропагандата. Анархистите от Колоната предлагат още отсега създадената квартална организация да провежда периодични общи събрания с дискусии и отчети, анализ на резултатите и неуспехите и вземане и реализиране на решения, отнасящи се до живота в квартала. Събранията са открити за доброволното участие на всички жители на квартала, желаещи да участват наравно с другите, без да бъдат зависими от държавата, партиите или църквата. Ние също участваме ежедневно в работите, инициативите и предложенията на кварталната организация, фронт или каквото наименование си изберат участниците в движението. От самото начало ние декларираме, че не приемаме движението на кварталите да се парцелира на групи, асоциации, корпорации, както и да се конституира негов център или да се превърне в партия, поради обичайната практика на подобни легални структури, срещу която ние сме се обявили решително, знаейки отнапред къде ще ни отведат.
Защо трябва да бъдем организирани анархисти?
Ние считаме за нужно, наред с тези основни социални организации, да имаме и да съхраним една специфична революционна анархистка организация. Социалната конюнктура и организационният процес са доста трудни и комплексни, за да не им отделим време да обмислим търпеливо и трасираме линиите на възможните действия, за да имат нашите принципи и идеи влияние върху реалността. Затова на нашите събрания следва да обсъждаме как да подобрим и засилим нашата анархистка дейност в по-голям мащаб, както и да правим пропаганда на идеите си сред тези, които са се определили като анархисти и искат да се присъединят към нашата борба.
Ролята на идеологията е да динамизира народните организации и ги направи по-бойки и по-способни на полето на преките акции.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *