Езикът Есперанто и днешният свят

печат
Актуален ли е още международният език Есперанто след своята 120-годишна история?

Може ли Есперанто да служи на човечеството в нашия нов модерен свят на високи технологии и лудо надпреварване между държавите?

Трябва ли да се занимаваме с Есперанто в сегашния свят, когато почти всички държавни граници са паднали, поне в Европа?

Есперанто още ли е актуален и необходим като международен език, или може да бъде заменен от английския или от друг национален език?

Трябва ли да се губи време, сили и средства за превеждане на Есперанто на белетристични произведения – проза и поезия?

На всички тези въпроси трябва да отговорим с твърдо „Да!“

Хората днес могат лесно да пътуват и да се придвижват из цяла Европа и по света.

Истина ли е обаче, че хората могат да пътуват и да се разбират лесно с други хора?

Всеки, който е пътувал в чужбина, би могъл да си отговори на този въпрос.

Днес в Европейския съюз се говорят 23 езика на 27 държави-членки. След няколко години към това число ще се прибавят нови държави и нови езици. В Европейския парламент и другите комисии на съюза се говорят и превеждат всички езици, така че хаосът на съвременния Вавилон в Брюксел пълен.

Нека не говорим за грамадната и скъпо струваща армия от преводачи, за милионите евро, които се харчат за превод на многобройните документи, за интерпретацията на ежедневните дебати и изказвания…

Трябва да покажем на хората, че Есперанто е пълноценна и евтина алтернатива на този хаос, който цари днес в международните езикови взаимоотношения.

Как? Когато продължаваме „да орем нашата бразда“:

• като се събираме и практикуваме нашия език на конгреси, фестивали, симпозиуми, курсове, семинари…

• като го усъвършенстваме и говорим по време на нашите есперантски събрания, екскурзии, гостувания и други национални и международни прояви

• като го пишем и четем в Интернет и нашите периодични издания

• като четем преводни произведения на изтъкнати наши поети и писатели на Есперанто

• като превеждаме на Есперанто нови произведения на наши съвременни писатели и поети и така запознаваме света с известни у нас, но не много познати в чужбина литературни творби на талантливи наши съвременни писатели

Никой национален език не би могъл пълноценно да играе ролята на международен език, защото никой национален език не изпълнява изискванията да стане Международен език.

Наивно е да се вярва, че английският, който толкова се лансира навсякъде в международните контакти с помощта на милиарди долари и голям политически и икономически натиск, би могъл някога да стане официален език, било в ООН, било в ЮНЕСКО, било в Европейския съюз, или която и да е друга международна институция. Никоя друга велика държава и език не биха позволили това, защото това би дало много предимства – политически, икономически, финансови, културни и всякакви други на САЩ, Великобритания и други държави, в които английският език е официален.

Днес много хора по света се стремят да научат английски език и твърдят, че той им дава преимущества в работата им или в други области на живот. Струва им се, че английският език много скоро ще победи другите езици, които са имали в миналото претенции да станат международни, като гръцкия, латинския, френския, немския, руския.

Защо съм толкова убеден в доброто бъдеще на езика на Заменхоф?

Защото в своята повече от 120-годишна история той доказа, че е лесен, жизнеспособен, изразителен, точен, неутрален и благозвучен. Че притежава всички качества да бъде пълноценно международно средство за комуникация. Че той може да служи на човечеството като евтино езиково средство за разбиране във всички области на човешката дейност. Човечеството рано или късно ще оцени това прекрасно средство за общуване и Есперанто ще получи онази широка употреба, която заслужава.

Есперантските преводи на произведения имат голямо значение. Чрез тях показваме езиковата сила и словесно богатство на Есперанто, прецизната точност и голямата изразителна способност да се предадат всички тънкости на мисълта на превежданата проза или поезия, най-вече на малки или средни народи, чиито автори много рядко се превеждат на други големи езици.

Може да се каже, че през последното столетие на Есперанто вече са преведени почти всички шедьоври на световната художествена литература.

Също и в България през последния 20 век, благодарение на упоритата, талантлива и всеотдайна работа на плеяда талантливи български преводачи, беше преведена по-голямата част от шедьоврите на нашите писатели и поети класици.

Днес в Интернет има милиони страници на Есперанто: можеш да се обучаваш в курсове, да четеш на Есперанто преводи на забележителни чужди автори, да общуваш чрез Skype, Facebook, имейл или други електронни посредници пълноценно, безплатно и лесно. Задължение на нашите добри преводачи е да предлагат на есперантистите по света нови електронни преводи на български книги, стихосбирки и филми.

Днес вече не стои въпросът може ли Есперанто да служи на хората, но въпросът е кога Есперанто ще навлезе в официалните взаимоотношения така, както той вече навлезе във всекидневния живот на хиляди есперантисти по целия свят. •

(със съкращения)

септември, 2011

Никола Узунов

Остави коментар

  • Венелин Митев

    Фактът, че в интернет вече има милиони страници на есперанто, сам по себе си говори, че езикът е преминал през изпитанията на времето и е доказал своята полезност. На всичко отгоре е изключително мелодичен и лесен за изучаване.
    Поздравявам автора за чудесната статия!

  • Боян Лалов

    Google translate дава възможност за превод на Есперанто от голям брой езици – включително от български, както и обратно – превод от Есперанто. Това от една страна е голямо признание за Есперанто, а от друга страна спомага за по-широко прилагане на Есперанто в Интернет. Проф. дпн Боян Лалов, Технически университет – София.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *