Федерацията на анархистите от Гърция (ОАЕ)

печат

Кои сме ние

Федерацията на анархистите от Гърция (ОАЕ) е политическа организация, основана на 24 август 2003. Първоначално е съставена от групи и отделни личности от градове и села в Западна Гърция, а после от цялата страна. Целта на Федерацията на анархистите от Гърция е организация на анархистите без местни и национални граници в Гърция, на Балканите и по целия свят.

Целта

Целта на тази организационна форма е пряка намеса в обществените и политическите събития с популяризиране на анархистките възгледи и участие в решаването на всички проблеми от гръцко и световно значение. Приоритет има разбирането на тези проблеми и пробуждането на обществото за съпротива срещу капитализма от страна на самото общество без партии и месии. Затова Федерацията на анархистите се занимава и с проблеми на екологията, икономиката, глобализираната търговия, бедността, трудовите отношения, общински и общностни проблеми, изкуствата, репресивните закони, национализма, расизма и др.

Средствата

Когато казваме „пряка намеса”, ние нямаме предвид изкуственото включване в институции, а чрез реалния ни обществен и професионален принос, чрез разпространяването на идеите на анархизма сред всички събрани и общуващи помежду си хора чрез изчерпателна и аргументирана критика на всички области на сегашната чудовищна конституционна и политическа система, от която страдаме всички.

Федерацията на анархистите е общото действие и координираната политика на анархистите за освобождението на обществото.

Критиката

Федерацията на анархистите от Гърция счита, че от смяната на режима (на военната хунта, бел. прев.) до днес анархисткото-антиавторитарно движение в Гърция се е изчерпало в своите действия сред по-широките обществени слоеве главно в две-три теми с предимно емоционален и романтичен характер (репресиите и държавния тероризъм, подкрепата за политическите затворници и арестанти). Тези действия в повечето случаи са стихийно организирани и същевременно дефинират анархисткото-антиавторитарно движение като ограничено движение, което въпреки всеобхватната си критичност към политическите събития, се е изчерпало. Избраните от това движение организационни форми също са с малък мащаб, както по отношения на броя на членовете, така и по отношение на целите за социална намеса.

В какво вярваме

Ние във Федерацията на анархистите от Гърция вярваме, че анархисткото движение в Гърция трябва да престане да се занимава с решаването на вътрешните си противоречия, да преодолее незабавно този етап и да се обърне към всички граждани. Тъй като осъзнаваме, че всички сме част от обществото, трябва да се занимаваме активно с проблемите, които вълнуват обществото. Затова сме избрали организационна рамка, която отговаря на това отношение. Съответно считаме, че анархисткото движение трябва да се преобразува в утвърдена антипарламентарна и непарламентарна сила, като извоюва значително място в централната политическа сцена. Затова трябва да се информираме, да градим тактики и да публикуваме в национален мащаб своите виждания и позиции. Стихийните бунтове създават проблем за капитализма, който си остава просто проблем и в зависимост от неговата интензивност капитализмът рано или късно го абсорбира.

За какво се борим

Равноправие на хората, тяхното освобождение и самостоятелно съществуване със свободен избор, жив дух, критично мислене и отговорност.

Обществено, икономическо и политическо равенство на всички хора (независимо от тяхната възраст, пол или цвят…), чиято последица ще бъде краят на класите и дискриминацията между „физически нормални” и „хора с отклонения”.

Свободата на творчеството, единствената истинска гаранция срещу хомогенизацията – уравниловката, каквато виждаме в маоистки Китай или свръхконсуматорската маса в нашите общества.

Справедливостта, която произтича от равенството и свободата. Тези три основни принципа са напълно несъвместими със съществуването на съдебни, политически и военно-репресивни институции. Една много по-справедлива обществена организация трябва да елиминира огромната част от престъпността, а с останалите „престъпления” да се справи с превантивни действия и разбирателство.

Постоянно нейерархично образование, което ще осигури възможно най-пълното разгръщане на способностите на личността, а не нейното подчиняване на днешната производствена система. Условие за това е равният достъп – от самото раждане на човека – към средствата за лично развитие, тоест образованието и обучението по всички области на науката, производството и изкуствата.

Обществена организация, основана на свободно федериране и самоопределение на производители и потребители. Неелекторална и непарламентарна организация на комунистически (общностен) федеративен принцип: повече няма да се занимаваме с разрешения отгоре, а съгласуването на обществените дела ще се постига с избрани представители с изричен мандат и незабавно отзоваване. Икономика, насочена към задоволяване на нуждите, а не към печалба – потреблението трябва да води производството, а не обратно.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *