Коментар по програмата на група „Васил Икономов”

печат
Поздрав от Нова Зеландия

Скъпи другари от ФАБ и Свободна мисъл, честита новата 2006-та година.
Още една убийствена година на световно летаргично боледуване и бездействие си замина, с малки постижения благодарение на прякото действие – протестите по границите и неплодотворните конгреси на либералните капиталистически държавни организации на прословутия световен свободен пазар. С много обещания и малко дела авангардите на световния капитал си показват мускулите и продължават да държат световната икономика и световната робска беднотия – мизерен живот, благодарение на техните безсрамни субсидии и тарифи. Нека се надяваме тази икономическа война за концентриране на капитала в малко ръце и за доминиране на световните пазари да отвори по-бързо пътя към нашата многоочаквана социална революция.

Такива трябва да бъдат нашите новогодишни обещания и решения за бъдещи действия за осъществяването на нашия най-хуманен идеал анархизма. Поздрави от Нова Зеландия! Златко Златков P.S. Другари, не е лошо, ако горните няколко реда се поместат в СМ, като новогодишни пожелания.

(по-долу следва коментарът от нашия читател)Из програмата за радикални преобразувания

• конфискация в полза на обществото на средствата и имуществата на целия самопровъзгласил се “елит”. Анулиране на всички приватизационни сделки.
• уволнение на цялата държавна бюрокрация от горе до долу. Образуване на Комитети за народно самоуправление, които да носят в себе си цялата пълнота на властта. Създаване на Съвети по отрасли, съставени от работнически делегати и специалисти, които да направляват икономиката в интерес на обществото.
• разоръжаване и разпускане на полицията, специалните служби и охранителните фирми. Намаляване числеността на наборните войници и срока на службата им. Премахване на кадровата военна служба.
• поемане защитата на страната и охраната на обществения ред от въоръжения народ – всички мъже и жени от 16 до 60 годишна възраст, годни да носят оръжие, които без да се откъсват от трудовия процес, участват ротационно в съответните въоръжени формирования. Въпросите за обучението, осигуряването и организацията на хората ще се решават от пряко избрани военни комитети по места.
• след незабавното и безкомпромисно ликвидиране на организираната престъпност, с остатъците от криминалната ще се занимават цивилни експерти. Реорганизиране на целия процес на съдопроизводство.
• създаване на Обществен трибунал за съдене на виновниците за всички престъпления извършени срещу българския народ преди и след 10.11.1989 г.
• незабавно напускане на военните и политически структури на НАТО и изтегляне на българските окупаторски контингенти. От тук следва, че въпросите за разполагане на чужди военни бази на наша територия и продажба на земя на чужденци отпадат автоматично.

Програмата може да е най-новата за осъществяване на нашите идеи, но съм сигурен, че няма да бъде последна.

Аз по начало съм възпитаник на традиционния революционен анархизъм – по пътя на пряката акция за подготовка на Социалната революция и от там – на Свободното общество. И все пак днес всичко се мени и еволюира тъй бързо, мени се и нашият по традиция оригинален живот – факт който ни поставя от доставреме на идеологически кръстопът да търсим по-преки и по-реални пътища за реализирането на анархистическите идеи като цяло. При все, че сме революционери, не може да не се съгласим, че анархизмът от началото до днес като движение еволюира и минава през доста перипетии, за да стане едно от най-организираните движения в света.

Анархистическите организации по света отдавна захвърлиха на боклука индивидуалните акции, с които продължават неприятелите да ни кичат. И в колективните действия анархистическото движение направи доста грешки в последните революции – Русия, Испания и др. Аз съм защитник на основните принципи, както за отделната личност, тъй и за всяка организация – движени са от първа важност и необходимост за всякакъв успех, следователно всичко по начало трябва да се гради върху тях.

Много пъти в тази откъсната страна се ровя и умувам и съм дошъл до заключение, че нашият строго революционен традиционен анархизъм се нуждае от някакъв нов стимул на организация и действия, за да ни свърже със съвремеността и масите, от които останахме откъснати близо век и половина.

Ето затова аз смятам, че програмата на група „Васил Икономов” е доста положителна за организационно действие в България в днешно време. Днес анархизмът по много места се саморазвива без идеологическа подготовка, масите са двигателят на нашите хуманни принципи. Болшевизмът порази истинския комунизъм. Програмата, за която пиша, уважава нашите принципи и за момента избира по-демократично сработване с масите като първа стъпка към анархизъм, вместо изолирани и откъснати действия. Време е да помислим сериозно по този въпрос. •

Златко
Нова Зеландия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *