Първа балканска анархосиндикалистка конференция в Белград

печат

sind

Първата балканска среща на анархосиндикалистите се състоя в Белград на 6-7 април 2013 г. и беше организирана от сръбските другари. Участваха другари от Хърватска, България, Македония, Косово и Сърбия, а останалите от Словения, Гърция, Румъния и Турция бяха възпрепятствани да дойдат в последния момент, но изпратиха своите поздрави. Също така присъстваше и делегат от секретариата на Международната работническа асоциация (AIT-IWA). Конференцията започна с кратко представяне на дейностите на различните групи и организации и политическата ситуация, в която те се намират. Това

беше използвано като основа на по-нататъшните дискусии върху теми като:

  • координиране на работническо движение на регионално ниво и перспективи на революционния синдикализъм
  • студентски борби
  • ответни действия на анархосиндикализма срещу национализма, расизма и фашизма в региона
  • въпроси относно либерализма и реформизма в работническото движение и начини на противодействие
  • въпроси свързани със сигурността на движението и укрепването на инфраструктурата на движението в региона.

 

Освен това беше направена презентация на Международната работническа асоциация и се проведе дискусия по конкретни проблеми от борбите на работното място. Участниците в конференцията приключиха двудневното събитие с включване в демонстрация, организирана от Анархосиндикалистка инициатива (ASI) пред сръбското Министерство на труда против новия закон за стачките, уволненията и безработицата. С действията си участниците потвърдиха позициите, които са универсални за всички работници на Балканите и по света, и за пореден път доказаха принципите на:

  • пряката демокрация
  • прякото действие и
  • интернационализма

 

като единствен път, който работническата класа може да поеме в борбата си за свобода.

Подчертана беше идеята за Балканска конфедерация като единственото жизнено решение за мир и просперитет в региона, като реална алтернатива на всеки един държавен проект, който никога не е донесъл нещо добро на хората от Балканите. Общото настроение е, че Конференцията беше успешна, подобри сътрудничеството между групите в региона и даде възможност за плодотворен обмен на идеи, както и основа за конкретни общи дейности. Бяха въведени нови начини на комуникация между участващите групи и организации и има общо очакване, че този вид събирания ще се превърнат в редовна практика.

Смърт за държавата и капитализма!

Да живее солидарността между балканските работници!

Да живее анархосиндикализмът! •

От участниците в Първата балканска анархосиндикалистка конференция

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *