Свобода и смърт юнашка

печат
Христо Ботев-вечната тема на броя!

2june_fmt

На 2 юни се отбелязаха 132 години от гибелта на Христо Ботев – първият български безвластник и идеен предтеча на анархистите. Софийската организация на Федерацията на анархистите в България почете, както всяка година, деня на Христо Ботев пред паметника му в София. Отразяван от всякакви ъгли, възпяван и одумван, Христо Ботев е определян за какъв ли не. Ние смятаме, че и най-дългата интерпретация не може да замени и най-краткия ботев стих – неговите думи винаги са ни били достатъчни.
БОГЪТ, за Ботев е “идол на глупците, на човешките душмани, на лъжците, на безчестните тирани”, “помазал папи, патриарси”. „Бой се от Бога, почитай царя” – такава е мъдростта на Соломона: “Свещенна глупост” – отвръща Ботев в “Борба”.
ДУХОВЕНСТВОТО е “непорината византийска воня, която предаде и съсипа народа, а днес носи на шия ключовете на неговите окови.” „Един от най-главните врагове на прогреса и на свободата са били, а може би още дълго време ще бъдат духовенството и религията” (Знаме, г. I, бр. 16 от 17 май 1875 г).
Ботев отрича АВТОРИТЕТА, като почва от този на Бога, минава през този на папата, на царете, на чорбаджиите, на властниците и на първо място – на икономически силния. “Богат е казва, а го не пита. . . и поп и черква, вестникарин и дивак учител нему се кланят, заедно мъдруват” и издигат като морално начало “страха от бога”.
ПРАВИТЕЛСТВОТО е “извор на страданията на народите”, „главен и единен враг”, “заговор, съзаклятие, против свободата на човечеството”.
ЙЕРАРХИЯ: “Съсипете тази йерархия в човечеството и вие ще видите, че ще се унищожат причините на нашите страдания”.

flag1_fmt

ЗАКОНЪТ е само за робовете”. Той покровителства “онзи клас паразити”, който може да прекарва „своя празен и вредителен начин на живот”, “станал душа и тяло с тираните”.
“Основата на всяко правителство е кражбата, лъжата, НАСИЛИЕТО”. Целият днешен свят “царство кърваво, грешно, царство на подлост, разврат и сълзи, царство на скърби – зло безконечно”.
ЦЕНТРАЛИЗМЪТ е пълен противовес на федерализма. „Не видите ли семето, зародишът [на федерализма] в неговите [на народа] общини без всяка централизация”.
ПАРЛАМЕНТАРИЗЪМ: Депутатите са “Сган избрана – рояк скотове, сюртуци в реси и слепци с очи”, които проповядват “Търпи и ще си спасиш душата!”
МИЛИТАРИЗЪМ: “От Нимврода до Наполеона, от Камбиза до Вилхема войната представлява един и същи зрелища, една и съща цел, с едни и същи средства”. Пат­рон на милитаристите е Св. Георги – “Божи разбойник”. Редом с култа към Бога, е този към ЦАРЯ – “цар безгрижен, глупав като всички царьове земни”, на когото министрите са “псета верни”. А Св. Георги иска жертви, както ги иска “овчарят, гладното гърло, попът пияни, както от тебе, народе, царят иска за своите гнусни хареми и за тез, що те мъчат, обират”.
НАЦИОНАЛИЗМЪТ, ШОВИНИЗМЪТ, ПАТРИОТИЗМЪТ: Тъй наречените патриоти “нищо не жертвуват от себе си, всичко вършат за парата” – за интересите си. Те са “добри християни, не пропускат литургия”, ”Черквата [за тях] е търговия”, а сиромасите ги “хранят с труда си”.
ТИРАНИЯТА: „Тиранинът върлува”, „глухо и страшно гърмят окови… тиранство и зло и до днес е тачено…”
РАБОЛЕПИЕТО, ПОКОРСТВОТО, СТАДНОСТТА са другата страна на медала (тиранията) – “те са необходимо условие за робството и за съществуването на всяка власт”. „Не чуй се от тях [раболепните] глас за свобода”. Те се задоволяват с един тривиален живот, ръководени от принципа: „вземи жена хубавица или грозна с имот, народи рояк дечица и със сиромашка ги храни пот”. Така минава животът на покорните стадни поданици: “тежка желязна ръка целувай и лъжливи уста слушай с вяра”…
ЕКСПЛОАТАТОРИТЕ: “Тез, що залъка народен грабят с благороден начин – грабят от народа гладен – граби подъл чорбаджия, за злато търговец жаден и поп с божа литургия”… „Правителството и привилегированите класи ще мъчат и притесняват сиромаха, ще поядат неговия труд…”
На всички гореизброени институции и концепции се противопоставя ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМЪТ, КОМУНИЗМЪТ, ПРОСВЕТАТА, която се дава чрез възпитанието, училището, но “не училището на Златоуста и Лойола, на Вилхелма и Наполеона, а онова на Фурие и Прудона, на Кювие и Нютона – и училището житейско…”
Между СРЕДСТВАТА се сочат САМОИНИЦИАТИВАТА и ПРЯКАТА БОРБА, ВЪСТАНИЕТО И РЕВОЛЮЦИЯТА “Ако би попитали гладните мене, то моя рецепт е въстание против деншния обществен строй”. “Народът показа, че без вътрешна организация е невъзможно всеобщото въстание”.
Формата на новото обществено устройство е ФЕДЕРАЦИЯТА, изградена на социална и стопанска основа, зачитаща “свободата на личността и свободата на труда” пише само година преди смъртта си първият български безвластник, предтеча на организираните по-късно български анархисти. Там ние четем:
“Само разумният и братският съюз между народите е в състояние да унищожи теглилата, сиромашията и паразитите на човешкия род и само този съюз е в състояние да въдвори истинска свобода, братство, равенство и щастие за земното кълбо. Дордето народите бъдат разделени помежду си с републики и дордето те, из сляпо низкопоклонничество към божите помазаници, гледат един на други като на врагове дотогава не ще да има щастие на земята, не ще да има бял ден за човекът. … Разбира се, че ако би могли народите да разберат еднаж за всякога, де лежат изворите на техните страдания, те тутак би се убедили, че главните техни врагове са самите техни правителства и онзи клас паразити, които за да могат да прекарват своя празен и вредителен живот са станали душа и тяло с тираните и под покровителството на “законите” упражняват принципите на лъжата и кражбата. Основата на всяко едно правителство е кражбата, лъжата, насилието.”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *