Закон за класовото образование

печат
училищ

След като отлично приложиха „препоръките“ за приватизиране на висшето образование и започнаха да превръщат училищата в дружества за търговия с деца1, беше логично нашите управляващи да „реформират“ и качествените критерии по отношение на образованието. На 27 април в Министерството на образованието и науката беше представен законопроект за училищното образование. Преди да бъде префасониран в парламента, така че да се загладят неолибералните откровения, ще направим кратък анализ на предложеното от образователните корифеи на властта2: „валидиране на знанията, придобити при неформално самостоятелно обучение“, „сертифициране на знанията (например по компютърна грамотност) чрез удостоверения“, „стандарт за включващо обучение“ и други заети от корпоративните „глосари“ модернизми.

„Трябва да гледаме на образованието не като на разход, а като на инвестиция. Децата ни не са разход, децата ни са инвестиция“, заявиха „образователите“ пред казионните журналисти. Но доколко въпросните промени са реална инвестиция в децата ни?

Две неща се набиват на очи – ориентиране към пазара на работна ръка и гъвкавост по отношение на изискванията към учениците. В гъвкавостта по принцип лошо няма. Макар че трудно ще се реализира у нас, поради това, че образователните ни кадри са възпитани в условията на единното „социалистическо“ образование, безспорно можем само да аплодираме намерението на ГЕРБ да дадат на децата избор как и колко да се обучават.

Но като наложим върху това „пазарните“ принципи, добре подкрепени в законопроекта, виждаме че изборът фактически е какъв занаят да набият в главите на децата, а не какво образование да получиш. Нещо повече, за получения занаят плащат не само родителите със своите данъци – плащат и децата със своята независимост. Това е дебилен подход, типичен за капитализма – приватизация на печалбата, национализация на загубата. В случая обществото поема разходите на фирмите да обучават своите работници и им дава  възможност да печелят, като му продават допълнително образование.

Ограничаването на избора започва с това, че държавата абдикира от общообразователните дисциплини. Учебният материал ще се намали с една четвърт, като повече щяло да се набляга на упражнения и повторения3. Откровената цел на гимназиалното обучение вече ще бъде да вади професионалисти на пазара, а не да ограмотява хората за света около тях. Който иска да има достъп до знание извън нужното за професията му, ще трябва да си плаща за него.

Смисълът на общественото образование не е да дресира работниците на капиталистите – те прекрасно се справят с това вече няколко столетия. Смисълът – и инвестицията – на образованието е да изгражда хора, които да създават нова икономика, нови отношения, нови „работни места“, ако щете. Обратното – което се лансира в момента – означава спирала на стагнация и регрес.

Детето 11 години ще бъде възпитавано в примиренчество и егоцентризъм4, а накрая ще излезе от училище с оценка за правилно поведение4. Хубаво е, че „не се допускат ограничения или привилегии, основани на… обществено положение“, но едва ли някой вярва, че от възможността да бъдат възпитавани извън масовите училища биха се възползвали децата без съответното „имуществено положение“. Масово децата ще бъдат възпитавани да славословят „националните герои, дали живота си за Българската държава“, но да гледат на другата страна, когато някой бие хора на улицата.

Ограничаването на избора приключва с освобождаването на „частната инициатива“, което на практика развързва снижаването на качеството на образованието до абсолютния минимум. Доброто образование окончателно се превръща в привилегия за онези, които могат да си позволят частни училища.

Образованието като средство за намиране на по-добро място в обществото постепенно губи ролята си. Класовото разделение в обществото се задълбочава. Важен е фактът, че това е част от дългосрочен процес на приватизация и оттегляне на държавата от образованието, който тече в цяла Европа5 и в САЩ6. Но от това на нашите деца няма да им олекне, когато се окаже, че няма платена работа за тях. Затова, ако наистина гледаме на образованието на децата си като на инвестиция, нека не оставяме държавата да ни ограби по типичния за бюрократа с тоягата дебилен начин!

Златко

БЕЛЕЖКИ

1 Виж „Кой печели от делегирания бюджет“, Свободна мисъл, април 2009 г.

2 Според „На 5 г. в предучилищна, на 13 – с основно образование“, news.bg, 27 април 2010 г.

3 Виж мъдростите на министъра в „Съкращават учебния материал в училище“ от news.dir.bg. Както се казва, „повторението е майка на затъпяването“.

4 „Ще оценяват учениците не само за знания, но и за поведение“, 27 април 2010 по Дарик радио.

5 За актуалният процес провеждан по нареждане на ЕС можете да се прочете например в „Да пратим „Болоня“ в историята!“ на сайта на Студентско-ученическо движение „Призив“ www.priziv.org

6 За това кой има възможност да учи в колеж в САЩ виж „College Moving Out of Reach“ на сайта educationandclass.com от 3 декември 2008 г.

Остави коментар

 • Това, което става по света не е заради капитализма. Капитализма учи на спестовност, която да ти даде възможност да инвестираш в пособия на труда, които ще го облекчат и ще увеличат дохода.

  Това, което става по света е обвиняване на капитализма за нещастието на хората от тези, които държат печатането на парите. Тези които са изкупили всичко и нямат нужда от конкуренция – от предприемачи, капиталисти.

  Това е целта – да няма конкуренция на тези, които имат всичко.

  В повечето статии се говори за състоянието на работническата класа, но не се посочват издълбоко причините за окаяното положение на трудещите се.

  Причината за бедността е във финансовата система и по-точно частните централни банки, които дават пари на правителствата срещу лихва.

  Заради това е и войната на Американския народ срещу Англия. За да може да се оттървът от английската парична система, която Ротшилд им налага чрез английската корона.

  В момента над 100 страни са с частни централни банки – едни хора имат монопол върху паричното предлагане и лихвения процент.

  Прочетете за Либертарианството и книгите на Рон Пол.

 • спестовност?
  непрекъснато се изхвърлят произведени стоки, особено храни.

  да, монетаризмът е инструмент за контрол, затова Фридрих фон Хайек е разработвал проект за т.нар. „частни пари“.

  проблемът в модела на либертарианците е, че си мечтаят за миниатюрна държавна машина, която да играе ролята на арбитър.
  Как обаче тя ще има сили да налага спазването на договори, които гарантира с арбитража си?
  как ще възпре картелните споразумения (които пак водят до монополизъм)?
  как ще остане наистина независим арбитър, след като ще е лишена от ресурсите да командва и да санкционира?
  това ще е пародия, по-добре без нея.
  Но ако я няма нея, кой ще гарантира собствеността на големците?

  накратко – либертарианството е опит да се помирят непримирими неща. В резултат се получава една крайно нестабилна система, която или ще се върне към обикновената либерална държава, или ще се превърне в територия, контролирана от корпорации, използващи мафиотски методи за удържането на пазарите.

  колкото до капитализма – във всеки учебник по икономика е директно казано: мотивът за стопанска активност е извличане на печалба. Няма значение от какво и как. Няма значение дали произведеното задоволява нечии потребности. Важното е то да се продаде. Или да се натрапи. Финансовите операции са органична част от капитализма (и начин да се печели, без да се произвежда НИЩО).
  Причината за бедността е начинът за разпределение на произведеното, не хартийките, наречени пари. Те не струват нищо, но държавата НАЛАГА да се държим така, сякаш те имат реална стойност, като това е изгодно за бизнеса.
  Има страни, които нямат централни банки (ха сега потърсете кои са те). Да не би там да НЕ СЪЩЕСТВУВАТ бедни, независимо, че те се скъсват от работа и пестят буквално от всичко?

  та вместо ние да четем за либертарианците, Недялко, прочете вие критиката на капиталистическата система, направена от класиците на анархизма. Лично аз препоръчвам Рудолф Рокер.

 • В основата на нещастието на хората стои монопола на печатането на пари, които не са обезпечени със злато.

  Допълнително се усложнява положението от частичния банков резерв и контролирането на лихвения процет от частни фирми като: ФЕД (Федерален резерв на щатите), Английска централна банка, Европейска Централна банка, Японска Централна Банка, Руска централна банка и още, и още….

  Знам, че частичен банков резерв не говори много за незапознатите с банковото дело…

  Препоръчвам:

  http://bgrecon.commentary.net/bgrecon/North/gnhm/contents.htm

  Аз лично не виждам как да се плаща на работниците, когато не се извлича печалба. Против съм безскрупулното експлоатиране. Но правото да печелиш е дадено на човека от Бога. Набираш ябълка и се възнаграждаваш със сладкия и вкус. Измисляш продукт полезен на хората – автомобил, въвеждаш конвейер, правиш цената достъпна и за работническата класа. Какво по-хубаво?

  В предприемачеството и капитала няма нищо лошо. В края на краищата не всеки може да поема риск и да печели (но не и в ущърб на другите).

  Лошото е когато капитализма се изроди във фашизъм, комунизъм, диктатура, а това става винаги, когато печатането парите се монополизира и парите станат без златно покритие. Това разбира се става само с помоща на държавата.

  Темата е изключително изискваща огромно количество знание, и най-вече знание за банковата система преди хиляди години и парите, както и съвремената финансова система.

  А иначе всеки, който не иска да работи за другите, може да работи за себе си. Трудно е, не и невъзможно.

 • демек, ако върнем златното покритие, всичко ще цъфне?
  доколкото знам, времето на златния стандарт не е било по-хубаво от сегашното.

  ами как да видите. Според вас банките са нещо задължително. И стопанисване непременно според правилата на парично-стоковите отношения.
  Но има и други форми, за които не сте чели, затова спор просто не се получава по същество.

  колкото дали нещо е дадено от „Бога“ – твърдението е във висша степен спорно.
  Освен това, същият бог не казваше ли, че материалните богатства са нищо?

  банковата система е паразитна система, инструмент на експлоатация и начин за печелене без произвеждане.
  Приемете този тезис само като хипотеза, временно, и погледнете как се нареждат нещата без това паразитно звено (особено предвид развитието на сегашните информационни технологии), може пък да си промените възгледите.

  капитализмът непрекъснато се „изражда“. Което вероятно е симптом, че поначало е склонен към авторитаризъм.

  човек може да работи за себе си само в идеални условия на утопичен капитализъм. На практика работи за държавата и се бори с конкуренция… кога му остава време просто да живее?

 • Сегашната банкова система е заробваща и ограбваща. Това да кажа отново, се дължи на печатането на книжни пари без златно покритие, от частни лица, скрити зад наименованието „Централна Банка на страната“ и частичния банков резерв, който предизвиква инфлация. Златото не може да се печата и за това престъпните банкери и правителства са го извели от употреба…сега вече могат да купят всичко, защото пачките с много нули се печатат при тях.

  За 10 години златото от 250 долара за трой унция сега е 1500 долара. И инфлацията тепърва предстои. Миналия век войни е имало след инфлация. И първата и втората световна война са предизвикани след години на икономическа депресия.

  Не споря за идеологията на анархизма, липсват ми обширни познания по темата за да водя смислен диалог.

  Споделям неща, които според мен им влиаят на хората по положителен или отрицателен начин.

  За социалната криза и обедняването са виновни финасовата система на централните банки.

  Какво е казал Ротшилд?

  „Дайте ми право да печатам парите на една държава и аз повече не се интересувам от нейните закони“.

  В момента само Иран, Либия и северна Корея са без централна банка контролирана от Ротшилд.

  Ето и интересна информация, която да добави няколко парчета от пъзела наречен свят:

  http://data-bg.com/federalrez.htm

  http://data-bg.com/presidents.htm

  Аз по природа съм човек с разбирания за правото на човека да бъде себе си, без да пречи на хората и съм върл противник на държава подтисница. Против всякакви такси и лицензи съм, както и разрешаване или забраняване да правя или употребявам нещо, което не вреди на никой друг.

  Може да се каже, че съм неосъзнат анархист.

  Но си мисля, че доброволната размяна на стоки и услуги, няма как да не присъства в живота на хората. И парите просто улесняват размяната. Мисля, че докато човек не прочете цялата книга „ЧЕСТНИ ПАРИ“ няма да разбере какво казвам.

  Винаги е хубаво когато човек прочете нещо интересно и ще се радвам на информация, която да ми даде възможност да разбера как анархистите виждат устройството на един народ или общност. Умишлено не казвам държава.

 • Ето още нещо полезно за разбиране механизма на ограбване на хората от банките:
  http://data-bg.com/lihvata.htm

 • Надялко… на анархистите им е известно, че банковата система, която е неотменима част от капитализма, е ограбваща и заробваща, при това не само сегашната, но и всякаква друга банкова система.
  Златният стандарт, когато е съществувал, е бил не по-малко ограбващ и заробващ.
  Концепцията за „честни пари“ е една утопия, защото се опитва да „поправи“ инструментите, но не и технологията.

  мисля, че ако надникнеш в анархобиблиотеката на този сайт или просто се възползваш от гугъла, за да получиш поне обща представа за анархическия обществен модел, общуването ни ще стане по-адекватно.
  Засега говорим на различни езици.

 • Всеки обществен строй, който не се опира на доброволна размяна на блага между свободните хора е утопия. Парите просто улесняват честната размяна.

  Наистина, който не разбира механизма на заробване – инфлация, дефлация, безработица – отнемане на имущество, ще си остане само негодуващ от системата. Която не е капитализъм, а държавен бандитизъм.

  Революциите изяждат децата си. Еволюцията на съзнанието променя света.

  Благодаря за търпимостта към различието във възгледите.

  Който има уши – да слуша, който има очи – да гледа, който има мозък – да мисли!

 • Недялко,
  парите, дори демонополизирани (частни пари по Хайек или безпроцентни пари по Маргарет Кенеди или комбинация между двете), ако не се използват единствено като временна мярка, докато не си напасне системата на взаимодействие на федераците на производителите и федераците на потребителите, та парите сами по себе си са способни да пораждат неравенство.
  Доброволната размяна на блага – чудесно. Така може да се започне. При това – още като подготовка на прехода (щом не харесваш думата революция). Но по-съвършена е системата на СПОДЕЛЯНЕ, пак доброволно, на блага.
  Основното несъвършенство на парите е, че те се опитват да измерват ТРУД, а той е неизмерим и практически несъпоставим.

  относно еволюция и революция – виж този материал от вестника: http://sm.a-bg.net/2011/03/12/evolyuciya-ili-revolyuciya-%E2%80%93-podvejdastata-dilema.htm

  няма за какаво да благодариш, приемането на разнообразните гледни точки е в основата на анархизма.
  Не се приемат само практиките на принуда и експлоатация.

 • относно частните безпроцентни пари съм писал преди: http://sharkanan.blogspot.com/search/label/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8

  оттогава внесох корекции в мнението си, че такива средства за размяна могат да дадат стабилно общество. Не, БЧП могат да дестабилизират сегашния монетарен монополизъм, но ако не се случи насетне преход към комунистическа форма на производство, разпределение и потребление, ще се върнем назад към капитализма, оттам към социално разслояване, а за да се запазят привилегиите на горните етажи на това разслояване, ще е нужна отново държава.

 • Неравенството не е лошо нещо, то по същество е различие. Светът е многолик, шарен, разнообразен. Ние се раждаме голи, не и равни. С различни лица сме с изключение на близнаците. Всеки човек е различнен. Умни, знаещи, мъдри, алчни, чувствителни, ние човеците сме съвкупност от качества и психологични различия.

  Дори и да няма пари, хората пак няма да са равни. Едни ще могат да изобретяват, да рисуват, трети да шият. Някой няма да могат нищо от некадърност или мързел. Какво биха разменили тези, които не могат да създават?

  Какво би стимулирало хората да създават блага? Може ли компютъра да се размени доброволно за джапанки?

  Кой ще защитава общността и най-вече, кой ще произвежда оръжието, а машините за оръжието?

  Наистина не вярвам, че прогреса на обществото може да се постигне чрез доброволна размяна на стоки и услуги, чието създаване е с различна трудност и времеемкост.

  Това ще ни върне в праисторическо време. Всъщност това искат тези, които желаят да владеят човечеството.

  Ето какво е общество без пари:

  „парите позволяват на хората да установят общи цени за повечето стоки и услуги. Няма да е необходимо вече да пресмятам колко брадви ще купят колко обувки, и след това да сравнявам обувките с добитъка, овцете с брадвите и т.н. Всичко, което трябва да направя, е да проверя във вестника и да видя всичките неща, които мога да си купя с пари. Така всички вземаме по-добри решения, защото можем да пресмятаме по-ефективно. Без пари можем да постигнем само първобитна икономика, защото става много трудно пресмятането на цената на едно нещо, да не говорим на всичко. Всъщност можем да определим думата „първобитен“ като “общество без развита парична система.”

  И накрая да споделя лично, какво смътно чувство ме обзема с виждането на анархизма за алтруистичното споделяне на блага. Това е утопията на комунизма.

  А както знаем, този строй също има класово разделение. Неравенство в привилегиите.

  Комунизма също има хубави страни и едно от тях е здравеопазването. Обществото се стреми да излекува болния бързо и качествено за да е продуктивен.

  В сегашната система лекари и производители на медикаменти имат нужда от болни хора за да печелят. В Китай всеки е плащал минимална сума докато е здрав. Разболее ли се, спира да плаща, докато не го излекува неговия лекар.

  Това са големи теми, които искат изключителна мъдрост, която аз нямам.

  И все пак знам, че парите първоначално са били създадени доброволно и приети в обществата доброволно, за улесняване на размяната между участниците на пазара, и са устояли заради мъдростта на времето, и благосклонното им приемане от народите по земята.

  Нека да не забравяме, че парите са измислени от различните общества опитващи се да разменят стоки и услуги. Едва по-късно държавата като репресивен орган се намесва и налага със сила какво да се приеме за пари. Имено преди 300 години краля на Англия обявява, че складовите разписки за злато в банките може да се удвоят, без съответно да се увеличи златото в наличност.

  За по-голяма образност на банковата измама, която е започнала преди 300 години препоръчвам филма „Money As Debt / Парите като дълг“ :

  http://kolibka.com/movies.php?cat=society

  Приятно гледане.

 • В основата на нещастието на хората стои монопола на печатането на пари, които не са обезпечени със злато.

  А иначе всеки, който не иска да работи за другите, може да работи за себе си. Трудно е, не и невъзможно.

  …И един мармот завива шоколада в станиол :))
  Виж, всеки може да вярва в каквото си иска. Някои вярват в Господ, някои в свободния пазар, някои в частните пари :). Опитвах се да убедя Шаркан, че рационално не можеш да убедиш никого да вярва в нещо, но виждам, че още не е изгубил надежда :).

  Конкретно по повечето въпроси, които поставяш, би трябвало да можеш да си отговориш сам. Най-голямата манипулация на властимащите е, че са „хора с изключителна мъдрост“ 🙂

 • Недялко,
  РАЗЛИЧНОСТТА не е едно също нещо с НЕРАВЕНСТВОТО.

  Анархистите разбират под равенство три неща:
  – липса на априорни привилегии, групови или лични;
  – неограничен и равен достъп до материални и нематериални блага според индивидуалните потребности (именно индивидуалните потребности са признание на различността и анархическата идея ДЪРЖИ на индивидуалното, защото свободата поначало е лична);
  – равностойност (равноценност) на личността и обществото (което ще рече, че всеки човек не само е уникален, но и не може да бъде жертван в интересите на някаква група хора).
  По този начин „равенството“ за нас е средата, в която всеки човек да намери своето място под слънцето, без ни най-малко да пречи на останалите да вършат същото, а когато не може да се справи сам, той го постига с тяхната помощ – тъкмо защото един инивидуалист е способен да разбере другата индивидуалност най-добре.
  И това не алтруизъм (макар че алтруизмът е биологично програмиран у стадните животни, от които сме произлезли – това е доказано още в средата на ХХ век от етолози като Конрад Лоренц, дето някои го смятат за фашист даже), достатъчно е стратегическо разбиране на собствените си интереси, че САМ човек, без съдействие от околните не постига нищо.

  помолих те да се информираш относно поне основните черти на анархическата идея, за да се получи пълноценен диалог, но ти предпочиташ да научаваш „азбуката“ в движение.
  Съжалявам, ако имаше кой да ме храни, щях да разполагам с нужното време, за да ти направя едно въведение в анархизма, при което повечето ти възражения биха отпаднали, а почти всички заблуди поради неточно тълкуване на терминологията (и примерът тук е погрешното ти разбиране на термина „равенство“) биха се разсеяли… може би.

  наричаш комунизма утопия, защото си го представяш (повтаряш стереотипи, които са измислени от други хора) като пълна унификация, обезличаване и уравниловка. В грешка си. Маркистите наричаха такова нещо „комунизъм“. С марксистите анархизмът е скъсал още преди 140 години.
  Ако беше се поинтересувал от теорията, щеше да го знаеш.
  А сега казваш нещо невярно, приписваш го на анархизма, след което го оборваш… спор със самия себе си. Нито ти научаваш нещо повече, нито ние получаваме основателна/обоснована критика, без която никоя идея не може да се развива.
  За мен много по-голма утопия е (и историята го е доказала) т.нар. „нормална държава“, в която всичко функционира гладко, полицаите са благородни рицари, политиците само за народа мислят, чиновниците са неподкупни и съвестни, работодателите късат от залъка си, за да дадат навреме справедлива заплата, търговците ги е срам да вдигнат цените и да вземат голям процент за посредничеството си, съдиите са същински мъдреци, данъците се харчат по идеалния начин, та дори и престъпниците са като взети от детски анимационен филм…

  не знам ащо си се втренчил, чак си хипнотизиран от парите. Всяко човешко изобретение може да бъде полезно и вредно. А още от началото на индустриалната епоха се появяват нови възможности за размяна на блага, която не предвижда посредника – парите. Парите продължават да съществуват само защото дават предимства на доминиращото богато малцинство.
  „Честните пари“ са се прилагали в провинциално градче, център на община в Австрия за овладяване на инфлацията сле Първата световна война, но централното правителство е забранило тази практика въпреки очевидния й успех и социална полза. Което е показателно за силата на парите като инструмент за експлоатация, а когато те се използват за нещо градивно, то е средство за да противодействат на една неградивна среда. Махни неградивната среда и „честните пари“ също стават излишни (махни войната и няма нужда от пушки). Системата се опростява структурно, но остава сложна функционално – закон от кибернетиката.
  Впрочем, завоевателите винаги са налагали своя монетарна система на покорените, така че приказките за доброволно приемане не са поне на 75% коректни.

  приятен ден

 • между другото, досега не съм срещал НАПЪЛНО МЪРЗЕЛИВИ хора, нито такива, които ама ХИЧ НИЩО не създават.
  Срещал съм обаче много хора без късмет, много хора смазани или напротив разглезени от обстоятелствата, много хора водещи празен живот…
  но винаги успявах да доловя и у най-неприятните типове искриците на онова градивно нещо, което биха могли и биха искали да направят.
  След месец и половина навършвам 44, така че имам основания да се доверя на впечатленията си.

 • Ние имаме общи разбирания в някои област на човешкото общество и противоположни в други.

  Аз съм предприемач. От тук и различията. Както и да е. Светът има нужда от всички нас за да еволюира.

  Щастие на всички анрхисти, стига да ме оставят да живея по мои собствени правила, които не пречат на никой и не го ощетяват по никакъв начин.

  А честни пари е имало от хиляди години. И доказателствата са в библията – Притчата на Исус за Талантите.

 • Разбира се, че има честни пари. Но горе писах „частни“. Щото има теория, че видиш ли парите разваляли капитализма и като махнем монопола на държавата върху тях и капитализмът ще стане „истински“ :).

 • само че в такава ситуация кой и какво ще гарантира частната собственост, особено едрата, която използва наемен труд? Остават частни полиции, частни съдилища… и пак възстановяваме държавата, защото ще победи някоя една групировка, пак ще наложи монополизъм, включително и монетарен.
  Основата на капитализма е получаването на печалба (пише го във всеки учебник по мениджмънт), всичко друго е логистика.
  Ето това е порочното, парите са инструмент.

 • zearendil, проблема на сегашния свят е, че частни компании, а не държавата, контролират количеството пари в обръщение и лихвения процент. Наричат се Централни банки.

  Те това е проблема! В Америка до 1913 година е имали 2 пъти частни централни банки и два пъти са били премахнати от двама велики президенти, които са воювали за свободата на народа си от контрола на
  ЧАСТНИТЕ ЦЕНТРАЛНИ БАНКИ, които са имали монопол върху печатането на пари без златно покритие. Тези частни централни банки, след това са отпускали кредити на подставени лица, които са изкупували всичко. Така само за 10-на години са превземали цялата собственост на Американския народ.

  От 1913 година съществува 3-та ЧАСТНА ЦЕНТРАЛНА БАНКА, която е контролирана от Ротшилд. Само 15 години по-късно идва великата икономическа депресия, която е предизвикана от ЧАСТНА ЦЕНТРАЛНА БАНКА – ФЕД (Федерален резерв на Щатите), защото пускат в обръщение много пари в икономиката срещу лихва и след това драстично намаляват количеството пари в икономиката и парите за лихва потичат в ЧАСТНА ЦЕНТРАЛНА БАНКА.

  Много хубаво е да се прочете забранения в Америка роман на Теодор Драйзер „Финансист“. Откъси от него на страница 26 на списание КОЙ СЪМ АЗ:

  http://www.whoami-magazine.com/bg/index.html

  И един цитат на великия Томас Джеферсън:

  Аз вярвам, че банковите институции са по-опасни за нашите права и свободи, отколкото въоръжените армии. Ако американците някога позволят на частните банки да контролират парите в обращение, първо чрез инфлация, после чрез дефлация, банките и корпорациите около тези банки ще отнемат цялата лична собственост на хората. Един ден децата ни ще се събудят бездомни на континент, завладян от техните бащи.

  И още един цитат:

  Наистина е изумителна, ширещата се финансова посредственост, която индоктриниращото образование и масмедии са успели да наложат в съзнанието на огромен процент от човеците по земята.

  Н. Дон

  Хора не сте ли се запитвали защо не се разучава в училище науката за парите.

  Защо в Америка, Холандия, Англия, Франция, болшинството от хората живеята под наем? Заради ЧАСТНИТЕ ЦЕНТРАЛНИ БАНКИ!

  Образовайте се финансово, защото ще бъдете роби и финансово зависими. Не само вие, а и децата ви!

  Купете си земя, сребро, злато и оръжие.

 • Социалната революция ще помете и банките.
  Земята е по-добре да се социализира, но който иска да си я работи самостоятелно – няма проблеми (испанските анархисти имат опит във взаимодействието между аграрни комуни и еднолични стопани).
  Оръжието винаги ще потрябва – срещу всеки зародиш на властта.
  Сребро, злато… е, какво пък, те са добри електротехнически материали. Ако искате да си спретнете радио или жичкаджийска работилница – ще ви потрябват, да.

  и каква е алтернативата на частните банки, Недялко?
  Почвам да подозирам какъв ще е отговорът и се надявам да не съм познал…

  посоченият роман на Драйзер лесно се намира в руски електронни библиотеки

 • Алтернативата на монополните частни централни банки, узаконени със закон от държавата е БИБЛЕЙСКО БАНКОВО ДЕЛО:

  http://bgrecon.commentary.net/bgrecon/North/gnhm/chap07.htm

  Или отмяната на монопола на частните централни банки, които печатат пари без златно покритие.

  И възможността всеки да създаде собствени пари със златно покритие.

  Както бащите основатели на Американската Конституция са разрешавали и както е описано положението на паричното предлагане в романа на Теодор Драйзер „Финансист“ – имало е множество парични знаци издавани от различни общности, както и Федеративни, наричани грийнбак пари, които правителството на свободните американци е издавало без да се налага да плаща лихва, на английската корона – Ротшилдската банка (Английската централна банка). Имено заради издаването на грийнбак е войната на Америка срещу Англия.

  Ето какво пише в Конситуцията на САЩ:

  „Параграф 10.
  1. Никой щат няма право да встъпва в договори, съюзи или конфедерации, да издава каперски или репресални разрешителни, да сече монети, да емитира кредитни ценни книжа, да въвежда каквото и да било друго платежно средство за погасяване на дългове освен златна и сребърна монета, да приема закони за лишаване от граждански и имуществени права, закони с обратно действие, или закони, нарушаващи договорни задължения, нито да удостоява с каквито и да било благороднически титли.“

  След като Англия губи войната и не успява да инсталира частна централна банка, по конспиративен начин 1913 година за трети път успяват с нова частна, монополна, централна банка.

  Много добър филм за гледане е „The Obama Deception“, има го преведен и на български в kolibka.com.

  Друг филм, който описва добре финансовата измама с частните, монополни централни банки е „Zeitgeist: Addendum“, също със субтитри на български в kolibka.com

 • много добре.
  А какво това има общо с анархизма?

  „Библейско право“ – това е аналог на шариата. Искаш християнски Иран?

  държавата – не мислиш ли, че основният потисник е тя?

  пак те питам – по времето на златния стандарт нима всичко е било „земен рай“?

  (Цайтгайст отдавна сме го гледали, има интересни неща, но като цяло – не струва в сравнение с предложения преди повече от век модел на анархокомунизма)
  ––-
  за съжаление, подозренията ми се оправдаха.
  Недялко, ти дори не си либертарианец.
  Помисли малко логично какви биха били последствията от тези твои „алтернативи“.
  Едното ще е теокрация, другото – мафиотски картел.
  Къде е справедливостта?

 • Наистина изводите, до които стигна ме озадачиха.

  Както и да е.

  Пожелавам на анархистите щастие и дано да се справят с платената Армия на НАТО и банковата мафия, която им плаща с прясно напечатани пари, без стойност или с парите от данъците на народите.

  Укрупняването на корпорации се дължи не на капитализма, а на това, че някой си печата пари и после купува всичко. И така ти, аз и децата ни един ден ще му робуваме. Това става защото хората са забравили кои са парите на Бога – злато и сребро. Хайде да напечат злато! Не могат!

  Целта на писанията ми не е за да споря с теб или защото съм срещу анархизма.

  Целта ми е да насоча вниманието как се заробва човечеството със настоящата финансова система на частичен банков резер и не обезпечени пари, и срещу главния виновник за положението, в което се намира човечеството – банковата система на Ротшилд.

  Само да не се окаже, че същия използва революциите за постигането на целите си.

  Както и в предишните три революции.

  Това, което предстои на народите е по-тежко от Голямата депресия.

  Българите започнаха да губят имотите си, земята си, банките им ги отнемат точно така, както и в Америка – инфлация, дефлация, безработица, фалит – отнемане на имуществото. Целта е заробване с кредити – модерното робство.
  И начините са описани в старозаветните книги на ционистките мъдреци.

  Въпрос. Кой е собственика на Българска Народна Банка (Централната банка на България)? И защо плаща данък печалба на Българската държава? Тази банка българска ли е?

  Поздрави на всички анархисти от един свободолюбив човек, който иска народът му да е въоръжен. Тогава няма да има нужда от полиция.

 • кое е озадачаващото?
  Мотивацията „печалба“ остава при всякакви условия. Без това капитализмът не е капитализъм.
  Ако се ръководим от библейски повели, това значи заместването на законодателството, но не със свободни договори между личности и групи, а с нередактируеми догми. Резултат: теократична държава.

  Частни пари за всеки – а който не разполага със злато? Който няма собственост по независещи от него причини?
  Държавата е гарант на неприкосновеността на собствеността. Без нея всеки ще трябва сам да я брани. Което става чрез обединения, които, имайки печалбата за мотив и собственост за опазване, ще действат като класически мафии. И трудно биха се спрели само с отбрана. Конкуренцията диктува: ако не си в настъпление, значи си на загуба. Ще започне икономическа война за пазари и ресурси, но понеже няма „върховен арбитър“ (и полицай), тази война няма да се ограничи с икономиката, ще заговорят пушките.
  След което по-боеспособните групировки ще поглъщат по-слабите (избивайки лидерите им), докато не се установи равновесие между тези групировки. Типична картина на мафиотски кланове, над които обаче не стои никаква държава, която да сътрудничи с тях (а за пред хората да ги озаптява), когато й е изгодно. Всяка мафия е йерархична структура с безмилостни и жестоки правила.

  друго: според мен прекалено се увличаш по конспирациите.
  Но това няма значение. Анархистите смятат че на капитализма му е присъщо властничеството, затова се стремят да го премахнат изобщо, вместо да го реформират.
  Така се създава по-здраво общество на солидарност, при апазване на конкуренцията на идеите, само че всяка идея, технология, практика, творба е с отворен код, копилефт вместо копирайт. И така се обогатяват всички, всеки според индивидуалните си особености и следващите от тях потребности.

  разбира се, че от полицията няма да има нужда при общо въоръжаване и липса на държава.

  Радвам се, че въпраки различния ти мироглед си доброжелателен, което значи, че сме доброжелателни към теб и ние.

 • добавка: финансовата система е интегрална част от капитализма.
  Защо ни е да воюваме с частите на едно цяло? Да сечем главите на ламята една по една, след като е логично (и дори милосърдно) да я поразим направо в сърцето?

  искам да подчертая, че борбата на анархистите е преди всичко срещу ТИПА СОЦИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ, не срещу хоата, представители на една или друга социална група (класа, съсловие).
  Променяйки схемата на социално взаимодействие, имаме основания (исторически доказани) да очакваме и промяна в психологическата нагласа на хората, мнозина от които сега принадлежат към лагера на „изедниците“.
  Виж, марксистите решават въпроса, като избиват „враждебните класи“. Но с марксизма основателите на съвременния анархизъм късат още по времето на І Интернационал.
  Фашистите и нацистите пък (също като марксистите-„комунисти“) издигат в култ държавността. Силната държава според тях ще оправи всичко – в рамките на една „нация“ (също измислено понятие, но това е друга тема).
  Случвало ми се е да споря във влака с юнаци, които се наричат фашисти, та на въпроса ми „по времето на Живков имаше силна държава, същото ли искате?“ се запънаха какво да кажат.

 • Може би не съм дорасъл за идеите на анархизма за да ги приема като реално усъществими, а не като ултра утопични.

  Както се казваше в книгите на несъществуващото издателство „ОТЕЧЕСТВЕН ФРОНТ“:

  „Времето е най-добрия съдник за една книга…“

  Аз бих си позволил да перефразирам малко тази мисъл така:

  „Времето е най-добрия съдник за една идея“.

  Паживьом, увидем. Както казва славянския братски, велик народ.

 • същото това време вече осъди сегашната система.
  За да оцелее, тя се опитва да взема назаем либертарни елементи.

  всички народи са еднакво велики.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *