Гражданският контрол

Пресен пример за такъв е Майданът в Киев и майданите в другите градове на приковалата вниманието на света Украйна. Нека си припомним някои основни понятия! У нас, а и изобщо в либералния буржоазен свят се смята, че „будното гражданско общество“...

1 2 3