Дъщерята на Щако

Убили са баща ми през 1954 г. и са го изгорили в пещите на Пожарната в град Казанлък, за да не остане ни вест, ни кост от него. И се започна, обиск след обиск. Покъщнина и дрехи изхвърляха на двора. Майка...