Анархизмът в Гърция

Годините от 1875 до 1907 Редица „революционни” организации се образуват в различни части на на Гърция като Атина, Сирос, Месини, Аигио, Филатра, Кефалония и Патра. В своята „Велика гръцка история” Г. Кордатос пише: „през този период анархо-социалистически идеи намират почва...

Актуален ли е анархизмът?

Анархизмът и днешната реалност в родината ни – аргументи и перспективи Всички знаем, макар не всички да признаваме открито, че откак дворцовият преврат в БКП „дари най-хуманно” своя народ със „свободата” на парламентарната многопартийна система, пасмина от политически бандити, чиито...

Анархизмът в Гърция

Еволюцията на анархизма в Гърция показва поредица от исторически парадокси, които се дължат както на оскъдното историческо отразяване на събитията, така и на изкривяването или направо бъркането на историческите факти поради идеологически отклонения. Също така е много трудно да се...

Речникът на Хагбард Селин

СВОБОДЕН ПАЗАР: онова състояние на обществото, при което всички стопански дейности произтичат от доброволен избор без принуда. ДЪРЖАВАТА: онази институция, която възпрепятства свободния пазар чрез пряко упражняване на принуда или предоставяне на привилегии (подкрепени от принуда). ДАНЪК: онази форма на...

Анархизмът в Испания

Взаимоотношения със социалисти и комунисти Испания е единствената страна в Европа, където анархистите са имали повече влияние от социалистите. Учените имат свои предположения за тази – според тях – аномалия. За разлика от по-голямата част от Европа, в началото на...

Анархизмът в Испания

Годините на Франко Когато Франсиско Франко идва на власт през 1939 година, екзекутира десетки хиляди политически дисиденти. Общият брой на политически мотивираните убийства между 1939 и 1943 възлиза на не по-малко от 200 хиляди. Политическите затворници започват да пълнят затворите,...

Бележки върху философията на анархизма

Философията на Толстой В зряла възраст, вече на 35 години, натрупал богат и разностранен житейски опит, достигнал до редица философски изводи в процеса на размишленията си върху живота и смъртта, развил до съвършенство умението си на писател с дълбоко психологичско...

Михаил Бакунин за революцията

» » » продължава от брой 198 „Социалистите… биха се опитали да наложат комунизма или колективизацията на селяните,… за да потушат селския бунт, биха били принудени да прибегнат към огромна въоръжена сила, добре организирана и дисциплинирана. С помощта на тази...

Европейският социален форум в Атина

За условията Искам да започна малко по-отдалеч, защото ми се струва важно да обясня как и с какво отношение се озовах там. Когато разбрах за ЕСФ 2006 дори не обърнах внимание, че ще е в Атина, защото си мислех, че...

1 13 14 15 16 17 18