Свестните у нас считат за луди

На 1 април трябваше да почерпят депутати, министри и друга властническа паплач, способна да лъже без да ѝ мигне окото. Верни на принципите си обаче, те пропуснаха да отбележат празника на мошениците. Един анархист беше единственият човек, който се осмели...

Не можем да забравим, не можем да простим!

Днес, на 10 октомври, „Митингът за труд, демокрация и мир“, организиран от различни синдикати, асоциации и други организации, беше атакуван. Както в Амед през юни и в Сюруч през Юли, бомбите, избухнали в Анкара днес, убиха десетки хора. Бяха се...

Един въпрос за „славната“ годишнина от атентата в църквата „Света Неделя“

Полицията е имала агентура във всеки един ЦК на БКП от 1923 до 1944 г. Властта в 1925 г. знаяла ли е за атентата в „Свети Крал“ на 16 април и ако „да“, предумишлено ли ги е оставила да го извършат? Основанията...

Cолунскитѣ атентати на „гемиджиите“

(продължава от миналия брой) Българитѣ се измъкваха отъ кѫщитѣ и дюкянитѣ си и съ бой и ругатни се подкарваха къмъ правителствения домъ. Мнозина бѣха застреляни или намушкани изъ пѫтя. Войници и башибозукъ нападнаха църквата въ Вардарската махала, убиха свещеника Димитъръ,...

Cолунскитѣ атентати на „гемиджиите“

(продължава от миналия брой) На 15 априлъ къмъ 11 часа сутриньта, единъ русъ момъкъ, съ паспортъ на името Георги Манасовъ, следъ като представи куфара си на прегледъ въ солунската митница, нае лодка и се отправи къмъ парахода „Гвадалкивиръ“ отъ „Месажри...

Cолунскитѣ атентати на „гемиджиите“

(продължава от миналия брой) Едната акция бѣ осуетена. Нещастието въ Цариградъ застави солунската група да замаскира канала и да напустне наетата „бръснарница“. Сега „гемиджиитѣ“ решаватъ първо да доставятъ взривния материалъ и после да довършатъ канала. Сарафовъ не бѣше вече въ...

Cолунскитѣ атентати на „гемиджиите“

(продължава от миналия брой) Ляповъ сѫщо постави Б. Сарафова въ контактъ съ арменскитѣ революционни комитети и ангажира после Мерджанова и неговитѣ другари, па и самитѣ „гемиджии“, въ съвмѣстни акции съ арменскитѣ революционери. Неофити и съ велешки динамизъмъ въ себе си, „гемиджиитѣ“...

Cолунскитѣ атентати на „гемиджиите“

Между събитията, които предшествуватъ Ил­и­нденското възстание, април­скитѣ атентати въ Солунъ сѫ, безспорно, най-крупното по своя страховитъ ефектъ и по предизвиканитѣ дълбоки сътресения въ Революционната организация. Тѣ сѫ най-динамичниятъ изразъ на македонския революционенъ духъ. И като замисълъ, и като техническо изпълнение,...

Зад атентата от 12 май в Атина вероятно стои „Революционна борба“

Зад атентата от 12 май срещу клон на Евробанк в Атина вероятно стои „Революционна борба“. Преди взрива, нанесъл сериозни материални щети на сградата и паркираните в района автомобили, е имало телефонно обаждане в редакцията на вестник „Елевтеротипия“, след което полицията...

1 2