Затвор за невинни деца

Наскоро „Гардиън“ разказа зловеща история за ученичка в основно училище в Милано. По време на обяд директорът на училището измъква детето от столовата и го кара да обядва само, в класната стая, далеч от съучениците си. Защо? Хваната е да...

Речник на подменените понятия

(тема с продължение) Авторитет, авторитаризъм – АВТОРИТЕТ би трябвало да се разбира като човек или мнение, което буди доверие и на което се осланяме, когато нямаме собствено становище по даден въпрос. За съжаление, на практика авторитетът е самообявена истина от последна...

Насилие, авторитаризъм и антиавторитаризъм

Понякога чуваме да казват: И Нестор Махно, и другите руски анархисти са били „авторитарни“, когато са убивали капиталисти, едри земевладелци и белогвардейци, когато са налагали социално-икономически промени на освободените от тях територии. „Авторитарни“ сте и вие, „анархистите“, когато пишете и...