Бакуниновата теория и практика

Излезе от печат новата книга на Георги Константинов Бакуниновата теория и практика на социалната революция. Посветена на 200-годишнината от рождението на Бакунин, в нея авторът пише: Книгата е предназначена за всички, които биха пожелали да разберат кои сме, от къде...

„Бакунин“ на Алексей Боровой

(продължава от миналия брой) Организацията на пролетарския Интернационал, чиято задача е разрушението на всяко господство, трябва да се различава съществено от държавната организация. Последната е изградена съобразно принципа на властта, докато първата се строи върху принципите на свободата. Интернационалът е...

„Бакунин“ на Алексей Боровой

(продължава от миналия брой)  Съвършено по същия начин той се отнася и към Германия. Вярно е, че по адрес на немците у него се срещат немалко безпощадни характеристики. Като оставим обаче настрана германските социалдемократи, с които той е имал специални...

„Бакунин“ на Алексей Боровой

(продължава от миналия брой) В доанархистическия си период Бакунин се е изказвал за възможността и дори за желателността на диктатурата. Такова е известното място в неговата „Изповед“. Същия характер имат и неговите предположения за възможната диктатура на Муравьов-Амурский, в когото...

„Бакунин“ на Алексей Боровой

(продължава от миналия брой)  „Вън от обществото, човек би останал вечно див звяр или светец, което е почти едно и също… Изолираният човек не може да осъзнае своята свобода… Той не може да бъде факт на уединението, а на взаимодействието,...

„Бакунин“ на Алексей Боровой

(продължава от миналия брой) Какво преобразува животното в човек? Какво го поставя на самостоятелната, висша и единствена степен в безграничната йерархия на живите същества? „Три основни принципа – отговаря Бакунин – съставляват съществените условия за всяко човешко развитие в индивидуалната...

„Бакунин“ на Алексей Боровой

(продължава от миналия брой) На фикцията за човешкия разум, опитващ се да обясни и да оправдае света, материалистът Бакунин противопоставя самия живот. Тук в самия Бакунин като че ли се води някаква борба. Рационалистичните елементи на неговия светоглед се опитват...

„Бакунин“ на Алексей Боровой

(продължава от миналия брой) Бакунисткият проблем на последователното човешко освобождение е едновременно с това и проблем на културата. Отрицанието на животинското като фактор на прогреса предполага не само стихийни, вътрешни изменения, не само придобиване на нови истини, извлечени от безкрайните...

„Бакунин“ на Алексей Боровой

(продължава от миналия брой) Така обективният ход на нещата и световните причинно-следствени връзки, определящи мястото на човека в космическия поток, подготвят собствения си отрицател, който постоянно напредва в дълбините на бунтарските си замисли и усъвършенства своите практически методи. Революционерът не...

1 2 3 4