Чий химн е „Интернационалът“?

След всеобхватното почти предумишлено самосгромолясване на болшевизма в Източна Европа, „научният социализъм“, с всичките му идеологически карантии, тихомълком и мълниеносно бе натикан от довчерашните си агитпропи-попове в митичната древноелинска река на забравата Лета, където се озоваха и безсмъртни по своята...

Анархистическата стратегия в империалистическата война

„Ако от тази война не излезе директно Социалната революция във Франция, социализмът ще умре за дълго в цяла Европа.“ Бакунин писмо до един французин, писано по повод Френско-пруската война от 1870 г.   1) Формулирана лаконично, анархистическата стратегия през всички...

Мъри Букчин: „СЛУШАЙ, МАРКСИСТ!“

(продължава от миналия брой) Бакунин, Кропоткин и Малатеста съвсем не са били толкова наивни да допускат, че анархизмът може да бъде установен за 24 часа. Приписвайки това мнение на Бакунин, Маркс и Енгелс са изопачили преднамерено възгледите на руския анархист....

За анархизма в отделно взета страна

Единствено с революционни интернационални акции можем да воюваме срещу военнополицейските армади на Глобалната империя и „отечествените“ им лакеи В разгорялата се през 2010 г. дискусия на тема „Революционният потенциал“ (за жалост останала като толкова други инициативи незавършена и нерешена) на...

Остарял ли е Бакунин? – отговор на отговора

Отговор на отговора на Г. Константинов „Бакунин не е остарял“ или трябва ли да теоретизираме, или да действаме? В следващите редове не мисля да защитавам казаното или написаното от нашия другар Ф., което Г. Константинов толкова сериозно критикува и иронизира....

Програма и организация на Интернационалното братство или на Революционния алианс

Бакунин прокламира недвусмислено своето анархистическо кредо за пръв път в Италия, след бягството си от Сибир и краткия престой при Херцен в Лондон. Преди него анархизмът е само една социално-икономическа теория и философия. Макар и да не е първият анархист,...

Александър Блок: Михаил Александрович Бакунин

Препечатването на това есе посвещаваме на 195-тата годишнина от раждането на най-големия от всички революционери на XIX век. Негов автор е Александър Блок – най-забележителният от символистите и футуристите – поети на руските революции, които разтърсиха света в началото на...

Михаил Бакунин за революцията

» » » продължава от брой 198 „Социалистите… биха се опитали да наложат комунизма или колективизацията на селяните,… за да потушат селския бунт, биха били принудени да прибегнат към огромна въоръжена сила, добре организирана и дисциплинирана. С помощта на тази...

Бележки върху философията на анархизма

Философията на Михаил Бакунин Преследван от швейцарските и руските власти след отказа му да се завърне в родината си, Бакунин, след известен период на скитане из Швейцария, през март 1844 г., заедно с видния композитор и пианист Адолф Райхел, я...

1 2 3