„Бакунин“ на Алексей Боровой

Започваме публикацията в превод на превъзходната студия на Алексей Боровой „Бакунин“, писана през 1926 г., по случай 50 години от смъртта на нашия Мишел. Тя е най-доброто изложение на неговите философски и революционни възгледи. В нея Боровой го цитира многократно, позовавайки...

Алексей Боровой

Това име навярно не говори много на днешните млади анархисти, макар да принадлежи на най-крупния, след Кропоткин, мислител на руския анархизъм от първата трета на ХХ век. Боровой е забележителен философ, социолог, икономист, историк, правист, литературовед, педагог, оратор – една наистина...

Чий химн е „Интернационалът“?

След всеобхватното почти предумишлено самосгромолясване на болшевизма в Източна Европа, „научният социализъм“, с всичките му идеологически карантии, тихомълком и мълниеносно бе натикан от довчерашните си агитпропи-попове в митичната древноелинска река на забравата Лета, където се озоваха и безсмъртни по своята...

Анархистическата стратегия в империалистическата война

„Ако от тази война не излезе директно Социалната революция във Франция, социализмът ще умре за дълго в цяла Европа.“ Бакунин писмо до един французин, писано по повод Френско-пруската война от 1870 г.   1) Формулирана лаконично, анархистическата стратегия през всички...

Мъри Букчин: „СЛУШАЙ, МАРКСИСТ!“

(продължава от миналия брой) Бакунин, Кропоткин и Малатеста съвсем не са били толкова наивни да допускат, че анархизмът може да бъде установен за 24 часа. Приписвайки това мнение на Бакунин, Маркс и Енгелс са изопачили преднамерено възгледите на руския анархист....

За анархизма в отделно взета страна

Единствено с революционни интернационални акции можем да воюваме срещу военнополицейските армади на Глобалната империя и „отечествените“ им лакеи В разгорялата се през 2010 г. дискусия на тема „Революционният потенциал“ (за жалост останала като толкова други инициативи незавършена и нерешена) на...

Остарял ли е Бакунин? – отговор на отговора

Отговор на отговора на Г. Константинов „Бакунин не е остарял“ или трябва ли да теоретизираме, или да действаме? В следващите редове не мисля да защитавам казаното или написаното от нашия другар Ф., което Г. Константинов толкова сериозно критикува и иронизира....

Програма и организация на Интернационалното братство или на Революционния алианс

Бакунин прокламира недвусмислено своето анархистическо кредо за пръв път в Италия, след бягството си от Сибир и краткия престой при Херцен в Лондон. Преди него анархизмът е само една социално-икономическа теория и философия. Макар и да не е първият анархист,...

Александър Блок: Михаил Александрович Бакунин

Препечатването на това есе посвещаваме на 195-тата годишнина от раждането на най-големия от всички революционери на XIX век. Негов автор е Александър Блок – най-забележителният от символистите и футуристите – поети на руските революции, които разтърсиха света в началото на...

1 2 3 4