Управляващите в Русия усещат, че ще ги схрускат

Борис Кагарлицки е известен историк, социолог и журналист, главен редактор на списание „Рабкор.ру“, директор на Института по проблемите на глобализацията, по-късно – на Института по глобализацията и социалните движения. Председател е на редакционния съвет на списание „Лява политика“. Чете лекции в...

Хватката на болшевизма

40 ГОДИНИ ОТ ПРАЖКАТА ПРОЛЕТ Малко след събитията във Франция светът е разтърсен от чехословашкия бунт през късната пролет и лятото на 1968 година. Ако бунтът в Париж е насочен срещу капитализма, то този в Прага е срещу държавния комунизъм...