EС плаща 1 млрд. евро за пенсии

Само на бюрократите от Еврокомисията ще бъдат изплатени около 963 млн. евро пенсии. На човек се падат средно около 5844 евро месечно, от които около 1000 евро отиват за данъци и осигуровки. За сравнение преди 10 години тези разходи са...

1 2 3