Трети март и Деветнайсети февруари

Какво помним за тези дати? И защо само ги помним, без те да влияят върху делата ни, стремежите ни? В деня на обесването на Левски телевизията се умиляваше от дангалаци, които на ръка преписали бележника му, за да го… внесат...

Годишната подигравка 2 юни

 „ИЗХОДЪ ОТЪ ТУЙ ТЕЖКО И ГНУСНО ПОЛОЖЕНИЕ НЕ СѪ НОВИТѢ ОКОВИ, НОВОТО РАЗДѢЛЕНИЕ НА ТИРАНСТВОТО, А НАРОДНАТА РЕВОЛЮЦИЯ, РАДИКАЛНИЯ ПРЕВРАТЪ, КОИТО СѪ ТРИУМФАЛНИ ВРАТА ЗА ВСѢКИ НАРОДЪ, ОСОБЕНО ЗА НАШИЯ, КОЙТО НѢМА ПРЕМИНАЛО, НѢМА НАСТОЯЩЕ, А ИМА ЕДНО САМО БѪДЕЩЕ...