Колко страшна е кризата?

Капитализъм-диагноза на едно циклично неразположение От една страна световните глашатаи бият тъпана за надвиснала страшна икономическа криза, чийто предвестник е сривът на високолихвените ипотечни кредити в САЩ, довел до значително олекване на балансовите отчети на няколко банки и, което е...