Георги Хаджиев: Основи на безвластието

СПРАВЕДЛИВОСТ „Справедливостта – казва Прудон – е нерушимата мярка на всички човешки постъпки“. За всички безвластнически теоретици справедливостта е изходно начало, основен камък на обществената сграда. В книгата си „Изследвания върху справедливостта в политиката и влиянието ѝ върху добродетелта и...

Георги Хаджиев: Основи на безвластието

РАВЕНСТВО Равенството, прокламирано заедно със свободата и братството от Великата френска революция, е безспорен принцип на обществените отношения и не само анархистите го считат за основно начало на своята социална доктрина. От устата на мнозина чуваме днес да се произнасят...

Георги Хаджиев: Основи на безвластието

СОЛИДАРНОСТ Подобно на свободата, солидарността е също биологична нужда, инстинкт и закон на живота. Проявите на социалност, на взаимопомощ, на солидарност и на пожертвувателност дори на отделните индивиди, заради другите, за групата, за семейството, за общността, за вида сред животинския...

Георги Хаджиев: Основи на безвластието

Свободата е биологическа нужда, закон на живота; тя е самият живот. Всяко живо същество, дори най-низшето, се стреми, макар и най-често несъзнателно, към свобода. Дори в растителния свят стремежът към живот е равнозначен на стремеж към свобода. Кълнът, който излиза...

Георги Хаджиев: Основи на безвластието

Тази книга е издадена за пръв път през 1958 г. в Париж, когато авторът вече е емигрант, преследван от тоталитарния болшевишки режим в България. Книгата съдържа статии, публикувани в органа на Съюза на българските безвластници в чужбина (СББЧ) „Наш път”...