Безвластник, артист, бохем

Георги Жечев, видян през неговите стихове, статии и спомени „Под кръстосаното влияние на социализъм, анархизъм и толстоизъм се формираха разбиранията ми, но анархизмът като най-широка концепция и най-жизнена философия, ми импонираше повече от всичко“ – записва Георги Жечев. На 7...