Роботронната революция и пертурбациите в социалното и интернационалното статукво

(продължава от миналия брой) Разбира се, не може да се отрича ограниченото участие на работниците в планирането и решаването на проблемите, но целта на това участие е да ги превърне в съучастници на собствената им експлоатация. Когато те разкриват слабите...

Руската революция през погледа на един български анархист

(продължава от миналия брой) Тези първи класови боеве на руските работници, матроси и селяни завършват с победата на държавнокапиталистическата класа. Шрапнелите и последвалите разстрели разсейват окончателно илюзиите. Мартенските дни на 1921 г., когато морето край Кронщад става червено от пролятата кръв...

Роботронната революция и пертурбациите в социалното и интернационалното статукво

(продължава от миналия брой) 4. КАМБАНАТА БИЕ И ЗА СРЕДНАТА КЛАСА РР не прощава и на различните групи от „средната класа“ – т. е. на хората, които, независимо от мястото си в икономическия, политическия и културния живот, получават заплати или имат...

Роботронната революция и пертурбациите в социалното и интернационалното статукво

(продължава от миналия брой) С автоматизацията – пише Сидни Уилхълм в книгата си „Кому е нужен негърът?“ – чернокожият напуска своето историческо състояние на робство и дискриминация, за да стане… ненужен. Експлоатацията отстъпва място на своеобразна икономическа ненужност. Белият елит няма повече...

Прогнозите ми за края на капитала и държавността

СЕ ОКАЗАХА ПРЕКАЛЕНО УДЪЛЖЕНИ (продължава от миналия брой) РЕАЛИЗАЦИЯ НА АНАРХОКОМУНИСТИЧЕСКОТО ОБЩЕСТВО: Сътресенията, свързани с РР, която начева в капиталистическото общество, свидетелстват за неустойчивостта и обречеността на днешните политически, икономически и социокултурни структури и норми на всекидневен живот. Те вещаят...

Руската революция през погледа на един български анархист

(продължава от миналия брой) Тази тенденция е всеобща. Към този резултат се отива по многобройни пътища и пътеки. Толкова, колкото са политическите партии, записали върху знамената си: ЕТАТИЗАЦИЯ. Всяка от тях е ембрион, от който при подходящи условия може да...

Прогнозите ми за края на капитала и държавността

СЕ ОКАЗАХА ПРЕКАЛЕНО УДЪЛЖЕНИ (продължава от миналия брой) По силата на обективното развитие на РР (на научно-техническите достижения и новите технологии), на много високата производителност на труда и в не далечна перспектива на замяната му от роботите, произвежданите продукти и...

Роботронната революция и пертурбациите в социалното и интернационалното статукво

(продължава от миналия брой) Очевидно са забравили предупрежденията на „бащата на кибернетиката“ Норбърт Винер: Да си представим, че втората революция (РР) е завършена. Тогава средният човек със средни или още по-малки способности не ще може да предложи за продажба нищо, за...

Руската революция през погледа на един български анархист

І. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА „НОВОТО ОБЩЕСТВО“ Големият германски естествоизпитател и последовател на Чарлс Дарвин – Ернст Хекел формулира един от своите закони по следния начин: онтогенетичното развитие на вида повтаря в концентрирана форма неговата филогенетична еволюция, т. е. всеки отделен ембрион преминава...

1 2 3 4 5 7