Руската революция през погледа на един български анархист

(продължава от миналия брой) Криза и Катастройка В края на 1980-те и началото на 1990-те години със съвместните усилия на „елитите“ от Изтока и Запада или „конвергенцията“ им е преодоляна най-взривоопасната революционна ситуация през втората половина на ХХ век, а...

Роботронната революция и пертурбациите в социалното и интернационалното статукво

(продължава от миналия брой) При тези безспорни тенденции на капиталистическото развитие в условията на РР казионните икономисти и статистици не можаха да измислят нищо по-добро от… фалшификацията. Те използват различни едри и дребни мошеничества от рода на разработването на различни...

Руската революция през погледа на един български анархист

(продължава от миналия брой) В началото, когато държавнокапиталистическата класа се консолидира в борба с всички останали класи и партии, 5 години след революцията – по мнението на един безспорно авторитетен свидетел, – въпреки цялата си архиреволюционност, болшевиките са съхранили напълно бюрократичния апарат...

Роботронната революция и пертурбациите в социалното и интернационалното статукво

(продължава от миналия брой) Разбира се, не може да се отрича ограниченото участие на работниците в планирането и решаването на проблемите, но целта на това участие е да ги превърне в съучастници на собствената им експлоатация. Когато те разкриват слабите...

Руската революция през погледа на един български анархист

(продължава от миналия брой) Тези първи класови боеве на руските работници, матроси и селяни завършват с победата на държавнокапиталистическата класа. Шрапнелите и последвалите разстрели разсейват окончателно илюзиите. Мартенските дни на 1921 г., когато морето край Кронщад става червено от пролятата кръв...

Роботронната революция и пертурбациите в социалното и интернационалното статукво

(продължава от миналия брой) 4. КАМБАНАТА БИЕ И ЗА СРЕДНАТА КЛАСА РР не прощава и на различните групи от „средната класа“ – т. е. на хората, които, независимо от мястото си в икономическия, политическия и културния живот, получават заплати или имат...

Роботронната революция и пертурбациите в социалното и интернационалното статукво

(продължава от миналия брой) С автоматизацията – пише Сидни Уилхълм в книгата си „Кому е нужен негърът?“ – чернокожият напуска своето историческо състояние на робство и дискриминация, за да стане… ненужен. Експлоатацията отстъпва място на своеобразна икономическа ненужност. Белият елит няма повече...

Прогнозите ми за края на капитала и държавността

СЕ ОКАЗАХА ПРЕКАЛЕНО УДЪЛЖЕНИ (продължава от миналия брой) РЕАЛИЗАЦИЯ НА АНАРХОКОМУНИСТИЧЕСКОТО ОБЩЕСТВО: Сътресенията, свързани с РР, която начева в капиталистическото общество, свидетелстват за неустойчивостта и обречеността на днешните политически, икономически и социокултурни структури и норми на всекидневен живот. Те вещаят...

Руската революция през погледа на един български анархист

(продължава от миналия брой) Тази тенденция е всеобща. Към този резултат се отива по многобройни пътища и пътеки. Толкова, колкото са политическите партии, записали върху знамената си: ЕТАТИЗАЦИЯ. Всяка от тях е ембрион, от който при подходящи условия може да...

1 2 3 4 5 8