Овчи сърца по гергьовски

къси размисли в две части Колко сме храбри да бъдем като комитите и атентаторите? Осмеляваме ли се да станем свободни? Хайде, народе, изненадай ме приятно! Някои работят, още от мръкнало, нали е ден на Труда! Към осем и нещо сутрин...