Изводите от Руската революция през 1917 г.

декември 1917 – януари 1918 г. През октомври 1917 г. властта вземат болшевиките – започва агонията на Руската революция. Хрониката на последвалите събития разкрива картината как Контрареволюцията постепенно изтиква Революцията от сцената, накипрена в нейните одежди, което заблуждава народа, обърква го и накрая го...

За дисидентите, фашизма и „идеалните хора“

През 1995 г. в ленинградски тогава вестник известният фантаст Борис Стругацки публикува статия с напън да опише фашизма и изрежда „ключовите“ черти на това грозно явление: култ към традицията с уклон към мистика и превъзнасяне на предците; отричане на съвременността, втренчен...

Между стихийния анархизъм и болшевишката контрареволюция

(тема с продължение) През ноември замесените в Корниловския „метеж“ генерали напускат затвора в градчето Быхов и поемат към територията на Донското казачество, руската реакционна „Вандея“, станала крепост на консерватизма след превръщането на някогашните волни казаци (предимно бегълци от крепостното робство)...

Позив № 16: Анархокомунизмът

Ние, революционерите анархокомунисти, се обръщаме към вас, пролетарии, с изложение на нашите възгледи, на нашите цели и нашите средства за борба. Ние сме привърженици на анархията, тоест врагове на всяка власт на човек над човека. Ние искаме работният народ да...

Предсмъртните думи на екзекутираните анархокомунисти в Рига през 1906 г.

Първият: Грабеж е, когато награбеното употребиш за себе си. Аз съм на 18 години. През целия си кратък живот съм произвеждал и за това съм получавал нищожна надница. В същото време видях, че тези, които нищо не произвеждат, живеят в...

Атаман Маруся и „Черната гвардия“

или истината и измислиците за анархистката Мария Никифорова Срещу малцина изключителни личности са хвърляни толкова кал и лъжи, колкото срещу Мария Никифорова, чието име гърми по цяла Украйна по време на гражданската война в Русия. Ученичка на Огюст Роден Родена...

Между стихийния анархизъм и болшевишката контрареволюция

(тема с продължение) “Щурмът“ Щурмът на Зимния дворец в нощта на 25 срещу 26 октомври 1917 г. (по нов стил се пада на 7 ноември) дълги години е един от централните героични митове на “социализъма“ (който, повтаряме неуморно, е социализъм единствено...

Убийството на министъра Фон Плеве

ИЗБРАНИ ИСТОРИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ от архивите за АНАРХИСТИТЕ в Русия за периода 1883–1935 г. В сборника от два тома не са включени множество документи или в публикуваните са изрязани фрази и цели параграфи, за които съставителите или тези, които ги финансират, са...

Комунизъм и болшевизъм

Когато облаците на Първата световна война надвисват над Европа, социалдемократическите партии от II Интернационал се събират на своя извънреден IX конгрес на 24–25 ноември 1912 година в швейцарския град Базел. Главният въпрос в дневния ред e за отношението на социалдемократите...

1 3 4 5 6 7 45