ИДВАЩИЯТ БУНТ

(продължава от предния брой) ПЕТ ГОДИНИ СЛЕД ФРЕНСКИТЕ ПОЖАРИ Сред подписалите договора от Киото, единствените страни, които до днес са изпълнили задълженията си, каквото и да им струва това, са Украйна и Румъния. Отгатнете защо. Най-напредналият експеримент в „екологичното“ земеделие...

ИДВАЩИЯТ БУНТ

(продължава от миналия брой) Този свят има своята съгласуваност, която варира с интензивността и качеството на връзките, които ни привързват към всички тези същества и места. Само ние, лишени от всичко, изгнаници от всякъде, родени в бетонните кубове и избиращи...

ИДВАЩИЯТ БУНТ

(продължава от предния брой) На това ново човечество кореспондира една нова икономика, която би искала да не бъде повече една отделена сфера за съществувание, а самата нейна тъкан; която би искала да бъде материята на човешките отношения, една нова дефиниция...

ИДВАЩИЯТ БУНТ

(продължава от предния брой) Петият кръг: „По-малко имущество, повече отношения!“ След тридесет години на масова безработица, „криза“, обещания за „излизане от тунела“, подигравки с надеждите и сеене на нови илюзии, искат да ни накарат още да вярваме в икономиката. Точно...

ИДВАЩИЯТ БУНТ

(продължава от предния брой) Благоприличието задължава урбанистите да не говорят повече за „града“, който разрушиха, а за „градски площи“. Затова не трябва да говорят повече и за „селото“, което вече не съществува. На тяхно място има един пейзаж, който се...

ИДВАЩИЯТ БУНТ

(продължение от предходния брой) „Най-висшето лично развитие – учи някакъв гуру – ще доведе до най-солидна емоционална стабилност, до едно по-широко рационално отваряне, до една по-добре дирижирана интелектуална проницателност и следователно – до най-добрата икономическа ефективност“. Гъмжилото на целия този малък...

ИДВАЩИЯТ БУНТ

(продължение от предходния брой) В предприятията работата се разделя все по-видимо на висококвалифицирани професии за изследване, за концепции, за управление, за координация и за комуникация, свързани с използването на всички познания, необходими за новия кибернетизиран производствен процес, и от друга...

ИДВАЩИЯТ БУНТ

(Продължение на статията от ноемврийския брой) Както останалото, и тя е блиндирана от стратегии чак до втръсване. И тук няма повече истина, отколкото другаде, тук също господстват лъжата и законите на отчуждението. И когато, за щастие открием тази истина, тя...

Вторият кръг: развлечението е жизнена необходимост

Едно правителство, което обявява военно положение срещу петнадесетгодишни момчета. Една страна, която очаква спасение от футболния си тим. Един жандарм в болничното легло, който се оплаква, че е жертва на „насилието“. Един префект, който издава заповед за арестуването на тези,...

1 2 3