Отговор до Феранте Пала

 Ако революцията не изпревари войната, последната ще предизвика Социалната революция От анархизма ние не ще спечелим друго, освен морална удовлетвореност, че сме дали лептата си за свободата на всички и за своята собствена, ако оцелеем в борбата  Напомням за читателя...

Новини

Сблъсъци на протестите срещу ЕЦБ На 18 март хиляди активисти се събраха във Франкфурт по време на протестите срещу Европейската централна банка и режима на Тройката. Общо около 400 души бяха арестувани. Голям е броят на ранените при сблъсъците с...

Поуките от Испанската революция

(продължава от миналия борй)  Факт е, че за революционерите, както и за правителството всички средства са позволени и оправдани, за да се постави цялата страна на бойна нога. При такива обстоятелства се претендира, че всички трябва да поддържат „каузата“; който...

Поуките от Испанската революция

(продължава от миналия брой) В тези позиции, които цитирахме вече, макар че Организацията е наясно с парламентарната демокрация и признава „фалита“ на съществуващите политически и социални институции, след юли CNT-FAI искат да ги възстановят с по-ефикасни средства, за да укрепят...

Поуките от Испанската революция

(продължава от миналия брой) Политиката, препоръчваща да се действа посредством CNT, не може да не доведе до загубата на идентичността и анархистическата независимост на FAI, още повече, че много от ръководителите на CNT са и ръководни членове на FAI. (Илдефонсо...

Поуките от Испанската революция

(продължава от миналия брой) Синдикатите са това, което са, защото работниците са такива, каквито са, а не обратното. Анархизъм и синдикализъм В масовите организации, малцинството от анархисти може да запази своята идентичност и да упражнява революционно влияние, само ако поддържа...

Поуките от Испанската Революция

(продължава от миналия брой) „Не се страхуваме от руините. Ние сме на път да наследим Земята. В това няма никакво съмнение.“ Заключение Предприехме със скромност това кратко изследване на Испанската революция и като търсим да извлечем заключението от него, нямаме...

Отговорността на „редовите членове“

Революционните работници заплащат скъпо своята доверчивост и невежество в политиката, но не може да се каже, че отговорността им е равна с тази на революционерите с дългогодишен опит. (продължава от миналия брой) (Голяма част от документите, върху които би трябвало...

Култът към организацията и личността

(продължава от миналия брой) Един от тях е Гарсия Оливер и неговото „славно“ минало му създава през юли 1936 г. един невероятен престиж и власт в очите на работниците. При всеки удобен случай, конфедералната преса и Службата за пропаганда прибавят блясък...

1 2 3 5