Одит откри нови измами по САПАРД

Само за последните 10 дни вътрешният одит в разплащателната агенция е открил нови три фирми, извършили измами по програмата САПАРД. Това съобщи изпълнителният директор на Фонд „Земеделие” Атанас Кънчев. Фирмите са спечелили проекти по програмата и са получили финансиране. Кънчев...