Да изчистим България за един ден!

По-почетно е да се хвалиш с чиста и свободна мисъл, отколкото с нова кола или друга лъскавиня. Мина поредното показно мероприятие с цел демонстрация на загриженост за, разбира се, възвишени идеали, за човешки нужди. Самореклама на телевизия, собственост на далечна...

Настоящето и бъдещето на ФАБ

За да се превърне вълнението на милиардното човечество в революция, в необратимо движение към социална справедливост, трябва сред него да се зародят течения, които да увличат масите около себе си в тази посока. Тези поточета, организирани движения на самостоятелни частици...