Анархистките в България

Докато 8 март е белязан от борбите на либералните феминистки и социалистките за граждански и трудови права на жените, както и от конфликтите между тези две течения относно „първоизточника“ на потисничество над жените (патриархат или капитализъм), в България анархистките участват...

Моско Рашев – да си спомним за бореца

На 3 септември 2008 г. се навършват 83 години от смъртта на легендарния български анархист Моско Рашев. Тъй като доста наши съидейници проявиха сериозен интерес към живота и делото му вестник “Свободна мисъл” публикува кратък биографичен очерк. Моско Атанасов Рашев...