Колективизираните индустрии

(продължава от миналия брой) Испанският народ дава конкретни доказателства, че е в състояние не само да поеме отговорността, но също и да отвори пред човечеството пътя към едно по-хуманно и по-благородно общество. В първите дни на революцията, работниците окупират фабриките...