Космонавти в локомотив

Представете си: стои парен локомотив. Огромен – ще смачка релсите. Пуфти. Съска. Цял вагон с въглища зад него. Махне ли началник гарата с флагче, премести ли стрелката стрелочникът – чудовището ще се втурне, влачейки композицията по предписания маршрут. Ама това не ни...