Организираната престъпност от птичи поглед

Броят на организираните престъпници е равен на броя на лицата, охранявани от МВР и от различните спецслужби, от „частните“ полиции, охранителните и застрахователните групировки, които надвишават по численост държавните. Те знаят какви страдания, лишения и унижения причиняват на народа, както...

Държавата – организирана престъпност

Историята на човечеството недвусмислено показва, че всички държави – робовладелчески, феодални, буржоазни и „социалистически“ – са по своята същност квинтесенция на организираната престъпност. Държавниците (властниците) са върха на тази престъпна пирамида, наречена държава. Следователно тези типове са и най-рафинираните престъпници....

Кацата с държавен „мед“

Има един израз, който вече е почти клише, навярно защото е много актуален: „Всяка държава си има мафия, само в България мафията си има държава“. Някой би възразил, че това е твърде пресилено. И може би щеше да е, ако...

1 2