Село Кривдино

Класовата принадлежност не е автоматична гаранция за революционно съзнание Селото ще го нарека условно Кривдино. Не за друго, а защото хората в него са „криви“. Трудно можеш да се разбереш с тях, трудно ще останат доволни от теб и трябва...

„Ползата“ от „инвеститорите“

ПЛАЩАМЕ ПО 20 МИЛИОНА НА ГОДИНА, ЗА ДА ПРОДЪЛЖИМ ДА МИЗЕРСТВАМЕ Те не идват, за да премахнат мизерията, а за да печелят от нея. Управляващите обикновено се оплакват, че няма пари – за заплати, за пенсии, за инфраструктура… за всичко,...

Ролята на синдикатите

„Целият преход бе резултат на един добре замислен и до голяма степен осъществен сценарий. Вглеждайки се в себе си, трябва да осъзнаем, че всеки от нас носи вина за този кръговрат и че само нашата активна позиция и намеса като...

Държавата – организирана престъпност

Историята на човечеството недвусмислено показва, че всички държави – робовладелчески, феодални, буржоазни и „социалистически“ – са по своята същност квинтесенция на организираната престъпност. Държавниците (властниците) са върха на тази престъпна пирамида, наречена държава. Следователно тези типове са и най-рафинираните престъпници....

Роботронната революция и ценностите

Видяхме вече, че определени комплекси от качества губят своята стойност в очите на хората. За сметка на това други такива комплекси постепенно се утвърждават в новото общество. Отново, без да претендирам за изчерпателност, ще посоча няколко примера. Класическият проблем на...

Никой не се спасява поединично

(тревожни мисли във време на просперитет) Работата върви към да остана без работа. Това не е фатално – имам някой лев спестен, а и за такива като мене се намира честна работа. Обаче имам доста приятели, за които не се...

Роботронната революция и ценностите

Роботронна революция (за по-кратко ще я означавам с РР) ще наричам радикалната промяна в начина на произвеждане на блага за задоволяване на нуждите на хората, дължаща се на масовото нахлуване на компютри, роботи и др. във всички сфери на човешката...

Социалното разслоение в САЩ

В САЩ от 1930 до 1970 година лавинообразното разрастване на работните места във високотехнологичните отрасли за сметка на нискотехнологичните води до утрояване на реалните доходи на населението от около 14 хиляди до близо 42 хиляди долара. Америка става символ на...

Училището – фабрика за резервни части

един анархистически поглед върху съвременната образователна система Срещат се и такива, които твърдят, че образованието е област, отделена от политиката и икономиката. Те ни уверяват, че то е автономно, тоест в него никой не може или не трябва да се...

1 34 35 36 37 38