Капитализмът и собствените му кризи

Почти всички сгромолясали се империи през вековете са били жертва на собствено създадените си хронически болести за “Пари и власт“, наричани по новому кризи, предвестници на бъдеща гибел. Днешната глобална капиталистическа империя е навлязла вече в последния стадий на своето...

Социология и манипулация

Значението на феномена обществено мнение е в потенциалната му– като средство за натиск – или реална – упражнявана чрез изборите – роля за легитимиране на управляващите в условията на съвременните представителни демокрации. Само по себе си творение на съвременните парламентарни демокрации,...

[КАПИТАЛИЗЪМ – ЕДНО ЦИКЛИЧНО НЕРАЗПОЛОЖЕНИЕ] Все по-големият обир

Най-голямата финансова пирамида рухна. Остават по-големите. Два дни преди Коледа, на 23 декември 2008 г., в лъскавия си офис на Мадисън Авеню в Ню Йорк френският аристократ и бизнесмен Рене-Тиери Магон дьо ла Виюше гълта приспивателни, след което си прерязва...

Нашите врагове

От нашите читатели Когато се събуждаме с усещането, че сме временни пришълци в чужд свят, пропит от неразбираеми норми, утвърдени от неведоми сили; когато се опитваме да разберем света, а той ни отвръща с инструкции за покорство и подчинение; когато...

Капитализъм и фашизъм

„Нека гинат слабите и уродливите! Трябва дори да им се помага да гинат.” Ф. Ницше Често ме обвиняват, че „обиждам” на фашист, без да имам основания да обвинявам някого в симпатии към Мусолини или към неговата идеология. Според самия Мусолини...

Национална идея – инструкция за експлоатация

„Когато един народ няма бъдеще, си измисля минало”. Христо Паунов След събитията от 1989-1990 г., преобърнали живота на българското общество с краката нагоре, страната се оказа в идеологически вакуум. Изчезна официалната държавна идеология – построяване на социализма в отделно взета...

1 34 35 36