Идващият бунт

(продължава от предния брой) Какъвто и да бъде резултатът, ролята на следващите президентски избори е да дадат сигнал за края на френските илюзии и да спукат историческия балон, в който живеем и който прави възможни събития, като движението против СРЕ,...

Новата класа в България

Българските пенсионери са принудени да работят при условие че максималната пенсия в страната е 490 лева или 250 евро, но цените, особено за храна, вече са достигнали европейско равнище. С 2,3 милиона пенсионери от 7,7 милиона българи социалната система на...