Народна мръдналост

Поговорките са огледало на мирогледните начини всред един народ. Много от тях се научава – както за повдигане на оптимизма, така и като повод за истинско отчаяние от здраво вкоренената глупост, приемана за „благоразумие“. Днешната порция е от „поговорките за ума“,...

Рейтинговата бесилка

В началото на ноември тази година Министерството на образованието, младежта и науката надяна на шията на висшите учебни заведения в страната, 51 на брой, клуп за бесене. Пардон, нова рейтингова система. Декларираното ѝ предназначение е да помогне на бъдещите кандидат-студенти...