Един разкаял се болшевик за Кронщат

(продължава от миналия брой) Кронщад и НЕП-а Често се твърди, че Кронщадци искали въвеждането на НЕП – това е дълбока грешка. (N.B.: По-скоро плитка манипулация.) Резолюцията на Кронщад провъзгласява защита на трудещите се не само от бюрократичния държавен капитализъм, но...

Как се случи Февруарската революция

99 години от Февруарската революция През 1861 г. в Руската империя с един царски указ „изчезва“ цяла една класа – стотина милиона крепостни селяни. Всъщност, точно така анархистите си представят „ликвидацията“ на социалните класи – хората, съставлявали определени класи, преминават...

Един разкаял се болшевик за Кронщат

95 години от Кронщатското въстание Статията на А. Цилига „Кронщатското въстание и съдбата на Руската революция“ е публикувана във в-к Révolution Prolétarienne № 278 от 10 септември 1938 г. Авторът Анте или Антон Цилига (1898-1992) е от ръководителите на Югославската...