Първомайски призив за борба

Пролетариатът не е марксистка измислица, както ви внушават. Не е и не може да бъде инструмент на диктатура, изобретена в кабинети и реализирана от лъжереволюционери. Пролетариатът сте вие, цялата маса от работещи хора, които, наети срещу надници и заплати, сте...

Алтернативите

Синдикалното движение не винаги и не навсякъде е било в мъртвата хватка на властта. Най-показателният пример за потенциала му е ролята, която изиграват синдикатите (безвластническият НКТ и марксистките ОСТ и ОМРП) в Испанската гражданска война. Като показател за състоянието на...

За анархизма в отделно взета страна

Единствено с революционни интернационални акции можем да воюваме срещу военнополицейските армади на Глобалната империя и „отечествените“ им лакеи В разгорялата се през 2010 г. дискусия на тема „Революционният потенциал“ (за жалост останала като толкова други инициативи незавършена и нерешена) на...

Революционният потенциал

Революционният потенциал Под революционен потенциал разбираме хората, които симпатизират на безвластническите идеи, които биха се борили последователно не за поредната смяна на правителства и режими, а за радикално преустройство на обществото. Издирването на такива хора е свързано с анализ на...

Съвременните социални класи

Има днес анархисти, които казват, че класовият подход към изучаването на общественото устройство, дори да е бил актуален преди време, вече със сигурност е остарял. Дали е така? През 1926 френският анархосиндикалист Пиер Бенар дава следното определение: “Промишлен или аграрен...

Еволюция или революция – подвеждащата дилема

Революцията трябва да се планира като „нежна“, но с готовност да приложи точно пресметната и прецизно насочена сила срещу реакционерите. Анархизмът, като социално-икономически модел, алтернативен на държавните системи, почти от самото си начало се е самоопределял като революционна идеология. Всеки...

„Записки по българските въстания“ или как (не?) се прави революция

Често става дума, че като търсим отговор на въпроса как се прави революционна организация, няма нужда да откриваме дървения велосипед. Разгледахме вече практиката на Бакунин, имаме и други примери по света. Но реших, че ако се обърнем към историята на...

Проблемът с идейната ни подготовка

Драги другари, Мисля, че не трябва да забравяме нито за момент, че днес, при сегашното ни състояние, всяка „инициатива“, „решение“ и „акция“ могат да имат само един критерий: съдействат ли, или противодействат те на консолидирането, а след това и на...

Защо е нужна организация?

Организационният проблем такъв, какъвто стои в нашите среди Измина повече от едно столетие, откакто Прудон хвърли в отвратителното лице на буржоазията известното свое обвинение: собствеността е кражба. С това той постави рождената дата на социалния анархизъм. Да уточним: Какво представлява...

1 4 5 6 7