Властта на закона

Върховенството на закона (англосаксонски термин) е доктрина, според която никой не е по-висок от закона, всички са равни пред закона и никой не бива да бъде наказван за друго, освен за нарушение на закона и според установен от закона ред....

Изкушението на общоделството

ЗА убедениЯ анархист НЯМА „обединени усилия“ с някоя „сродна политическа сила“ ЗА убедениЯ анархист НЯМА „обединени усилия“ с някоя „сродна политическа сила“ Продължават протестите в Москва, Петербург и още няколко града в Русия. Хората протестират срещу изборните измами. Математици и...

Първомайски призив за борба

Пролетариатът не е марксистка измислица, както ви внушават. Не е и не може да бъде инструмент на диктатура, изобретена в кабинети и реализирана от лъжереволюционери. Пролетариатът сте вие, цялата маса от работещи хора, които, наети срещу надници и заплати, сте...

Георги Хаджиев: Основи на безвластието

РАВЕНСТВО Равенството, прокламирано заедно със свободата и братството от Великата френска революция, е безспорен принцип на обществените отношения и не само анархистите го считат за основно начало на своята социална доктрина. От устата на мнозина чуваме днес да се произнасят...

1 2