Антифашизъм или отчитане на дейност?

В редакцията се получи следното писмо с въпрос, който считаме за валиден. Надяваме се да успеем да представим отговор в някой от следващите броеве на вестника. В юлския брой пуснахте новина, че за втори път се провел „антифашистки турнир“. Нека!...