Рейтинговата бесилка

В началото на ноември тази година Министерството на образованието, младежта и науката надяна на шията на висшите учебни заведения в страната, 51 на брой, клуп за бесене. Пардон, нова рейтингова система. Декларираното ѝ предназначение е да помогне на бъдещите кандидат-студенти...