31 години от полските стачки от август 1980 г.

Съвети на един революционер към полските работници (Полша пред своята Кървава неделя) (Париж, 15 ноември 1980 г.) Повече от четири месеца полската работническа революция трасира път сред ада на диктатурата и чистилището на реформизма и опортюнизма. Стечението на редица вътрешни...

Испанската революция и тези, която я умъртвиха

През юни 1931 г. е установена Втората испанска република. Правителството отнема властта на католическата църква и провежда беззъби либерални реформи. Смазва стачната вълна през юли-август 1931 г. През октомври 1933 г. е основано испанското фашистко движение – „Испанската фаланга“. В...

За анархизма в отделно взета страна

Единствено с революционни интернационални акции можем да воюваме срещу военнополицейските армади на Глобалната империя и „отечествените“ им лакеи В разгорялата се през 2010 г. дискусия на тема „Революционният потенциал“ (за жалост останала като толкова други инициативи незавършена и нерешена) на...

Революционният потенциал

Революционният потенциал Под революционен потенциал разбираме хората, които симпатизират на безвластническите идеи, които биха се борили последователно не за поредната смяна на правителства и режими, а за радикално преустройство на обществото. Издирването на такива хора е свързано с анализ на...

Панарабската революция – сбогуване с диктатурата или само с диктатора

Бедните народи, яхнати от диктаторски режими, се чувстват окуражени да се надигат на борба, защото виждат каква сила могат да бъдат. Тя все още е „на кантар“ – между политическия преврат и елементите на дълбоки социални промени. Тя все още...

Еволюция или революция – подвеждащата дилема

Революцията трябва да се планира като „нежна“, но с готовност да приложи точно пресметната и прецизно насочена сила срещу реакционерите. Анархизмът, като социално-икономически модел, алтернативен на държавните системи, почти от самото си начало се е самоопределял като революционна идеология. Всеки...

ДРУГ ВЪЗГЛЕД ЗА АНАРХОКОМУНИЗМА, ПРЕДСТАВЕН КАТО ПРОЕКТОПРОГРАМА НА СОЦИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ

(Продължава от предходния брой) Същите принципи на самоуправление ще ръководят дейността на всички други производствени или териториални единици във Федерацията на комуните – от предприятията и кварталите до областните или националните производствени и професионални обединения на комуни. Общите решения или...

Тунис и арабското „домино“

Въстанието, което започна в Тунис и е на път да обхване Арабския свят, не е „последният и решителен бой“, но е поредната вълна срещу увековечаването на социалното и интернационално статукво, желано от строителите на Глобалната империя на транснационалния капитал. Обстоятелството,...

Роботронната революция и ценностите

Роботронна революция (за по-кратко ще я означавам с РР) ще наричам радикалната промяна в начина на произвеждане на блага за задоволяване на нуждите на хората, дължаща се на масовото нахлуване на компютри, роботи и др. във всички сфери на човешката...

1 5 6 7 8 9