106 години от първата руска революция

по материали от книгата на Всеволод Волин „Неизвестната революция“ В началото на ХХ век руската икономика рязко дръпва напред – прогрес, останал общо взето незабелязан от света, а и по-късно отричан в болшевишката историография. От началото на века студенти и...

Константинов: нашата революция

(Продължение от предния брой) Не по-убедителни са прогнозите за възможностите ни чрез ПАО в срок от 5 до 7 години, ако не друго, да създадем „благоприятна среда за реформи на държавата, за да намали революционното напрежение“. „След което ще се...

Константинов: нашата революция

Драги приятели, това което наблюдаваме сред нас не е конфликт, а идейна дискусия, чието ниво, ако продължим така, ще става все по-високо и това ме радва искрено. Защото ние сме или искаме да бъдем идейна организация, тоест организация на апостоли,...

Революция или смърт

Страните от Латинска Америка винаги са били поставяни пред избора между революция и смърт. Още от началото на 19 век започват борбите за независимост и опитите за измъкване от примката на колонизатора, разграбил през изминалите две столетия богатствата на старите...

ИЗБОРЪТ НА НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ: Революция или бедност

Идва някой и ти предлага да подпишеш договор, с който ти се задължаваш да му работиш, а той ти обещава да останеш беден до края на живота си. Този тъп и абсурден договор е подписан за пореден път от наше...

Палачът на Испанската революция

Откъси от информацията на висшия съветски разузнавач към Щаба на Червената армия Кривицки за операциите на Сталин в Испания по време на революцията 1936-1939, докладвана поверително на външно министерство от тогавашния български посланик в Москва Н. Антонов през 1939 г....

Палачът на Испанската революция

В поверителна докладна записка (Т. А. №194) до българското Министерство на външните работи от 2 септември 1939 г. на тогавашния български посланик в СССР Н. Антонов се изтъква, че приложено изпраща информация, станала публично достояние до някои западноевропейски посолства, от...

Преврат срещу преврата

Aнархизмът в Испания по време на гражданската война В изследванията на гражданската война в Испания (1936-1939) често се премълчава ролята на анархисткото движение и синдикатите за развитието на политическото противоборство и военните действия, както и за осъществяването на последния голям...

Нашите врагове

От нашите читатели Когато се събуждаме с усещането, че сме временни пришълци в чужд свят, пропит от неразбираеми норми, утвърдени от неведоми сили; когато се опитваме да разберем света, а той ни отвръща с инструкции за покорство и подчинение; когато...

1 6 7 8 9