Какво искат анархистите?

Свобода на личността Свободата е липса на страх от наказание или неодобрение за предприети действия и помисли. Свободата е чувство за солидарност, а значи и готовност за оказване на помощ на ближния и далечния. Свободата е липса на власт, тоест...

Родителска безизходица

Законът за предучилищното образование криминализира т. нар. „родителски кооперативи“ и задължава майки и татковци да водят чедата си от 4-годишна възраст в държавните детски градини, които не достигат, или в частните, които не са по джоба на 99% от родителите....

ИДВАЩИЯТ БУНТ

(продължава от миналия брой) Да не отстъпваме пред това, че всяко приятелство може да доведе до политиката Внушават ни неутралната идея за приятелството като чиста привързаност без последици. Но всеки афинитет е афинитет, роден от една споделена истина. Всяка среща...

1 2