Създаването на федерацията

Годината 1919 отбелязва началото на бърз възход и превръщане на анархистическото движение в сериозен обществен фактор, с основаването на ФАКБ – събитие от голямо историческо значение за анархизма в България. По инициатива на излизащия тогава в. „Работническа мисъл“ се свиква...