С такива синдикати не ни трябват експлоататори

БЪЛГАРСКИТЕ ПРОФСЪЮЗИ ПОДРИВАТ СИНДИКАЛНАТА ИДЕЯ ПО-УСПЕШНО ОТ НАЙ-ОТЯВЛЕНИТЕ ћ ПРОТИВНИЦИ В края на миналата година бяхме свидетели на почти едномесечна стачка в българските железници, изпълнена с най-разнообразни парадокси. Например това, че макар да беше обявена против съкращенията в БДЖ, тя...

1 2