Войната на СИРИЗА срещу народните движения

В ранната сутрин на 27 юли бежанските семейства и местните активисти, които спят в три окупирани бежански приюта в Солун – Никис, Орфанотрофейо и Хурия, – са събудени от полицейски части в пълно бойно снаряжение. Стотици хора са задържани при добре организирана...

Учредена е федерация в Гърция

На 3-4 октомври 2015 г. в гръцката столица Атина се проведе учредителната конференция на Федерация на анархистите в Гърция. В резолюцията, приета от делегатите, четем: Живеем във времена, когато анархистическата пропаганда може и трябва настъпателно да разпространява социално-класовата борба, която единствена...

Анархисти окупират сграда за бежанци

На 22.09. в атинския квартал Екзархия анархисти окупираха изоставена сграда, в която ще могат да бъдат приютени бежанци. Протести в знак на солидарност се проведоха в гръцките градове Солун и Патра.

Антифашистки турнир в Солун

От 5 до 7 юни в Солун за втори път се проведе антифашистки турнир по бойни изкуства. Турнирът е известен с антийерархичната самоорганизация, без „победители“ и „победени“. Участваха много спортисти от Гърция, Германия, Швеция, Италия, Испания, Швейцария и др. След...

Антифашистки турнир по бойни изкуства в Солун

Когато преди 6 месеца се появи идеята за провеждането на този турнир, не очаквахме, че той ще има такъв успех. От начало до край Първият международен антифашистки турнир по бойни изкуства в Солун се основаваше на самоорганизацията. Не сме се...

Стремежът ни към свобода по-силен е от всичките затвори на властта

Докато в България антиправителствените протести придобиха пародиен облик и окончателно доказаха пълната си липса на въображение и мисъл за алтернатива след заветната „оставка!“, само на 300 километра от София съществува един достатъчно проблемен, но много различен свят. В събота, 7...

Cолунскитѣ атентати на „гемиджиите“

(продължава от миналия брой) Българитѣ се измъкваха отъ кѫщитѣ и дюкянитѣ си и съ бой и ругатни се подкарваха къмъ правителствения домъ. Мнозина бѣха застреляни или намушкани изъ пѫтя. Войници и башибозукъ нападнаха църквата въ Вардарската махала, убиха свещеника Димитъръ,...

Cолунскитѣ атентати на „гемиджиите“

(продължава от миналия брой) На 15 априлъ къмъ 11 часа сутриньта, единъ русъ момъкъ, съ паспортъ на името Георги Манасовъ, следъ като представи куфара си на прегледъ въ солунската митница, нае лодка и се отправи къмъ парахода „Гвадалкивиръ“ отъ „Месажри...

Cолунскитѣ атентати на „гемиджиите“

(продължава от миналия брой) Едната акция бѣ осуетена. Нещастието въ Цариградъ застави солунската група да замаскира канала и да напустне наетата „бръснарница“. Сега „гемиджиитѣ“ решаватъ първо да доставятъ взривния материалъ и после да довършатъ канала. Сарафовъ не бѣше вече въ...

1 2