Cолунскитѣ атентати на „гемиджиите“

(продължава от миналия брой) Ляповъ сѫщо постави Б. Сарафова въ контактъ съ арменскитѣ революционни комитети и ангажира после Мерджанова и неговитѣ другари, па и самитѣ „гемиджии“, въ съвмѣстни акции съ арменскитѣ революционери. Неофити и съ велешки динамизъмъ въ себе си, „гемиджиитѣ“...

Cолунскитѣ атентати на „гемиджиите“

Между събитията, които предшествуватъ Ил­и­нденското възстание, април­скитѣ атентати въ Солунъ сѫ, безспорно, най-крупното по своя страховитъ ефектъ и по предизвиканитѣ дълбоки сътресения въ Революционната организация. Тѣ сѫ най-динамичниятъ изразъ на македонския революционенъ духъ. И като замисълъ, и като техническо изпълнение,...

Антиавторитарен фестивал в Солун

Из „Политическа рамка на предстоящия Антиавторитарен фестивал за пряка демокрация“ Икономическата криза е само върхът, видимата част на айсберга. Кризата поражда проблеми, които се отнасят до всички социални и политически институции. Традиционните компоненти, изразяващи се чрез политическата партийна система и...

Ресторант с работническо самоуправление в Солун

От 7 юни ресторант Бартелоника в центъра на Солун работи на принципа на самоорганизацията, управляван от своите работници. В неделя ресторантът не работи, но кухнята му се прехвърля в Антирасисткия фестивал, където работниците сервират и готвят на посетителите. В своето...

Изкуство без билет и без държава

Интервю с Елена, Саша, Лена и Александрос от анархистката театрална трупа FACTA NON VERBA Искаме да представим групата – кои са вашите основни идеи, в какво се изразяват акциите ви? Групата съществува от 2002 година като антиавторитарна театрална трупа и...

Сблъсъци на демонстрацията в подкрепа на Костадина Кунева

Със сблъсъци завърши и втората протестна демонстрация в знак на солидарност със сънародничката ни Костадина Кунева в Атина, проведена на 19 февруари. Демонстрацията беше организирана от Съюза на чистачите и домашните помощници от област Атика. Участниците в проявата, сред които...

Интервю със Сакис Пападопулос от Антиавторитарно движение – Солун за бунтовете и перспективите за бъдещето

Как се развиха нещата в Солун след като научихте за убийството на Алексис в Атина? Как окупирахте театралното училище? Веднага след като ни телефонираха от Атина някъде към 21:30 още на 6-ти вечерта се събрахме в клуба на Антиавторитарно движение...

1 2