Един въпрос за „славната“ годишнина от атентата в църквата „Света Неделя“

Полицията е имала агентура във всеки един ЦК на БКП от 1923 до 1944 г. Властта в 1925 г. знаяла ли е за атентата в „Свети Крал“ на 16 април и ако „да“, предумишлено ли ги е оставила да го извършат? Основанията...