Българската организирана престъпност

Уикилийкс за българската държавна мафия (продължава от миналия брой) Първоначалните дейности на ТИМ се развиха около събирането на лоши заеми – вид бизнес, който допринесе за отрицателния обществен облик на групировката, но все още си остава една от основните ѝ...